پرسش خود را بپرسید

رحلت یعنی چه ؟معنی درست را وارد کنید

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٦٢

رحلت یعنی چه 

٠ %

بردباری

٠ %

تمدن

٩٤ %

کوچ

٣٥ پاسخ
٥ %

آرامگاه

٢ پاسخ
٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٣٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

پاسخ کوچ هستش رحلت یعنی از دنیا رفتن، مردن، در گذشتن کلمه ی بردباری هم ریشه نیست و ربطی به رحلت ندارد کلمه ی تمدن هم هم ریشه نیست و ربطی به رحلت ندارد کلمه ی آرامگاه کمی مرتبط هست اما اگه به مترادف هر کلمه دقت کنید متوجه تفاوت هر کلمه می شوید. پس در نتیجه کلمه کوچ پاسخ درست هست.

٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠,٩٨٤
طلایی
٢
نقره‌ای
٥١١
برنزی
٢٣٢
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش

رحلت در واقع به معنی مردن و فوت شدن هست اما این کلمه رو برای افرادی که عالم یا فقیه یا پیامبران وقتی فوت میشدن استفاده میکردن ومیکنن مثلا  رحلت پیامبر اکرم در تاریخ......قمری است

٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,١٧٣
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٩٠٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٨
برنزی
٨١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٢٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩,٤٨١
طلایی
٢
نقره‌ای
٢٦
برنزی
٧٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

رحلت به معنای کوچ یعنی از دنیا رخت بستن، فوت کردن. معمولا دربارۀ افراد دارای منزلت معنوی بالا نظیر پیامبران و ائمه از این واژه استفاده میشود

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

رحیل در ادامه معنای رحلت یا راحل یا راحله چه معنایی دارد؟

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش

رحلت یعنی از دنیا رفتن ،مردن

٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٧٣٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٢٨٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

گزینه سوم درست است.

٦٣,٩٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٥٦٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٦٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
١٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٤٩٨
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٩
برنزی
١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما