پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => واژگان)

٠ رأی
١ پاسخ
٧٧ بازدید

چند کلمه به جایه کلمه خوشبختم در برخورد با ادم جدید؟

١١ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید

... اگر کسی میخواست گوش بزنگ باشد گوشش بقاپوق کوبیده میشد... 

٢١ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٢ بازدید

معنی فامیلی آژون از  کرد زبان و روس زبان میاد که در فرهنگ این دو زبان خیلی تاثیر دار و معنی فامیلی آژون یعنی نماینده سیگما یا نماینده موفق

١ روز پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٤٨ بازدید

اصلا آیا همه   لغات، متضاد دارند؟

١ روز پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٣٣ بازدید

توی ورق بازی حریف کپ میکنه چیه پس؟داره تعجب میکنه😬مثلا مدل مو هم داریم کپ!!مثلا خیاطا میگن بپوش ببینم کپ ش چطوریه!خیلی جاها از این کلمه استفاده میشه کپ مو‌ کپ لباس کپ بازی حکم کپ شباهت کپ (کله کردن ماشین)

٢ روز پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٩٠ بازدید

یه تستی بودتو جوابا نوشته ملال = بیزاری و ملول =آزرده  چه فرقی داره؟مگه هر چهار تاشون یک معنی رو نمی‌دن ؟

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید

منظور از  (در سفت جان کشد )در متن زیر از کتاب مرصاد العباد چیه؟ «مجموعه‌ای می‌بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی که هم محبت و بندگی به کمال دارد و هم علم و معرفت به کمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد .»

٢ روز پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
١٥٠ بازدید

نگارش صحیح کدامیک است ؟ به دنبال یا بدنبال ؟

٠ رأی
٠ پاسخ
٢٧ بازدید

معنای  اسم دامون چیه؟ واقعا ریشه در گیلکی داره؟ منظورم اون معانی غیررسمیه که براش ذکر می‌کنند. در ثبت احوال فقط ذکر شده دست و صحرا که من این معنا رو تو دهخدا ندیدم

٤ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٦٠ بازدید

نام دیگر برنامه کودک در زبان فارسی

٤ روز پیش