پرسش خود را بپرسید

همه‌ی پرسش‌ها

٠ رأی
٠ پاسخ
١ بازدید

کتاب  " ترس و لرز " کی گور  رو کسی خونده ؟ بیشتر رو چه موضوعی تمرکز داره این کتاب ؟

٩ دقیقه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١ بازدید
چند گزینه‌ای

 در پایان بازدم عادی کدام مورد در ریه‌ها وجود دارد؟

١٥ دقیقه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید
چند گزینه‌ای

Colloquialisms, ……… of informal spoken language, are often considered  inappropriate for more formal writing and language.

٣٠ دقیقه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٢ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید

سلام. معادل فارسی  power differential در متون اخلاق  حرفه ای چی هست؟ مثل اینجا: Power differential is the role difference between two people that results in vulnerability on the part of the less empowered

١ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٨ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
١ بازدید

امروز میخواهم شرایط جنگی دریای سرخ را  به جنگ احتمالی ایران و آمریکا در خلیج فارس تعمیم بدم

٢ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید

معنی  جمله I've already gone home  چی میشه؟ یعنی الان خونه اس؟ یا قبلا خونه بوده؟

٢ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١ بازدید

In H. annuus, nectar concentrations averaged 1.7% of pollen concentrations, despite exclusion of large insects that contribute to such "contamination"  for 24 h prior to sampling.

٢ ساعت پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٣٣ بازدید
چند گزینه‌ای

Any acid can, in principle, neutralize any base, although ……… between some of the  more reactive compounds.

٣ ساعت پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٤٠ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٤ بازدید

 you are under the arrest معنی این جمله چیه  مربی ما جلوی کلمه Arrest این رو نوشته بود

٣ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٣ بازدید

Where possible, automatically transfer Potassium Nitrate from drums or other storage containers to process containers

٥٧٤
٤ ساعت پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٧ بازدید

چرا خوانش ه واکه در واژه  نه با واژه های دیگر مانند نامه ، خانه ، دانه ، پایه ، کاشانه ، استفاده ، تئوریزه و ... یکی نیست. مگر نه این است که در همه این واژه ها ه واکه است؟

٦,٥٥١
٥ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٥ بازدید

Any evaluation should include a careful history of past and present symptoms with an exam. Medical tests that look for damage already done are not a substitute for controlling exposure.  

٥٧٤
٥ ساعت پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٣ بازدید

آیا الفبایی در جهان ساخته شده است که بتوان با آن هر واژه ای را بدون برداشتن خودکار از روی کاغذ نوشت؟ اگر  هست کدام الفباست؟

٦,٥٥١
٥ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٤٤ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٢١ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید
١ رأی
٥ پاسخ
٢٩ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید

 متوجه معنی عبارت dispute a purchase در جمله زیر نمی شم: Some credit cards allow you to dispute a purchase. 

٥ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

 قالی بهارستان متعلق به کدام دوران تاریخی ایران است؟ الف: ب: ج: د: 

٥ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید

 آیا سیگار بر رشد مو تأثیر می گذارد: آیا باید قبل از جراحی سیگار را ترک کنم؟

٦ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٢ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید
چند گزینه‌ای

قوانین ضد کارتل و ضد تراست ، در برگیرنده ی کدام یک از اهداف قانون گذاری در محیط عمومی سازمان ها میباشد ؟

٦ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدامیک از اختلالات زیر به معنای چسبیدن پلک ها به یکدیگر در زاویه داخلی و خارجی چشم است ؟

٦ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٦ بازدید

با کدوم مواد دندان رو پر کنیم ؟  امال گام بهتره با کامپوزیت های سفید ؟ 

٦ ساعت پیش