پرسش خود را بپرسید
١ رأی
٥ پاسخ
١٥٦ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
با پاسخ به این پرسش شانس دریافت ١٦,٠٠٠ تومان را دارید.

پراکندگی های   آبی پلیمر های هیدروفیل  از نظر رئولوژی دارای چه نوع رفتاری هستن ؟

١ روز پیش
٠ رأی
٩ پاسخ
١٠٤ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
با پاسخ به این پرسش شانس دریافت ١٦,٠٠٠ تومان را دارید.

با دیدن چه رنگی غده ی هیپوفیز در مغر ما فعال میشه ؟

٢ روز پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
٢٢٠ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
با پاسخ به این پرسش شانس دریافت ١٦,٠٠٠ تومان را دارید.

"سلسله مراتب سازمانی" چیست و چگونه کار می کند؟ "سلسله مراتب سازمانی" خوب چه ویژگی هایی داره ؟

٣ روز پیش
١ رأی
٦ پاسخ
١٤٤ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
با پاسخ به این پرسش شانس دریافت ١٦,٠٠٠ تومان را دارید.

نظریه ی چه کسی یا کسانی به عنوان  نظریه ی اضطراری  در روانشناسی شناخته میشه ؟

٣ روز پیش
١ رأی
٦ پاسخ
١٠١ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
با پاسخ به این پرسش شانس دریافت ١٦,٠٠٠ تومان را دارید.

"Break-even point"  به چه نقطه ای در فعالیت های یک کسب و کار اشاره دارد؟

٣ روز پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٧٦٤ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
با پاسخ به این پرسش شانس دریافت ١٦,٠٠٠ تومان را دارید.

شكل زير يك موج سينوسي را در لحظهاي از زمان نشان ميدهد و موج در جهت محور x در طول ريسمان كشيده شدهاي حركت ميكند. كدام مورد دربارة ذرات a، b و c درست است؟ عکس شکل رو باز گذاری میکنم .لطفا توضیح کامل بدید .

٤ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٤٠ بازدید
نردبان
نردبان شده
٠ رأی
٤ پاسخ
٦٢ بازدید
چند گزینه‌ای
نردبان
نردبان شده
٠ رأی
٠ پاسخ
٠ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٠ بازدید