پرسش خود را بپرسید

همه‌ی پرسش‌ها

١ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید

بهینه‌سازی موتورهای جستجوSEO  شامل چه مهارت هایی مشه ؟

١ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٨ بازدید

توی نت دوتا معادل فردگرایی زمخت و تک روی ناشی از نیرو و قدرت برای rugged individualism  آورده ولی بنظرم خیلی جالب نیست تک روی افراطی درسته؟ توی این متن the young.... turned to self-improvement, self-aggrandizement and rugged individualism یعنی جوانان به خودبهسازی، خودبزرگ سازی و فردگرایی افراطی روی آوردند.

١ روز پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٤٧ بازدید

دوستان سلام، میشه لطفا معنی دقیق lay it on me رو بگین پیشاپیش سپاس گذارم

١ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣١ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید

سلام برق شهر تهران از کدوم نیرو گاه ها تامین  میشه ؟

١ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٢ پاسخ
٤٨ بازدید

 بیت زیر از کیست؟ منم بنده­ ی اهل بنت نبی / ستاینده­ ی خاک پای وصی بنظرتون چه ترفند هایی هست که بشه بدون حفط بودن اشعار یه شاعر شعرش رو تشخیص بدیم ؟

١ روز پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٦٣ بازدید
چند گزینه‌ای

سلام  برای کلمه ی   anxious کدوم کلمه مترادف بهتریه ؟

٩١٢
١ روز پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 مفهوم بيت: «ثوابت باشد اي داراي خرمن / اگر رحمي کني بر خوشه چين» ناظر بر کدام عبارت است؟

١ روز پیش