آمار امروز

٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید

مخاطب این بیت مولانا کیست؟  "ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده *** اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده"

٢٢ دقیقه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٦ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٢ بازدید

"رضاخان" چگونه در سمت وزارت جنگ  در سال1300تا1302ش.  موقعیت خود را تثبیت كرد؟

٢٩ دقیقه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٩ بازدید

اراِیه های ادبی بکار رفته  در  بیت : "يکي تازی ای برنشسته سياه //همي خاک نعلش برآمد به ماه "

٣٥ دقیقه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٦ بازدید

تفسیر  شعر: "ما همه مخمور لقا تشنه سغراق بقا//  بهر گرو پیش سقا خرقه و دستار بده" سغراق بقا  در این بیت یعنی چی؟

٤٢ دقیقه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٧ بازدید
٠ رأی
٥ پاسخ
٢٩ بازدید

پاسخ‌های جدید

٠ رأی
١ پاسخ
٩ بازدید

اراِیه های ادبی بکار رفته  در  بیت : "يکي تازی ای برنشسته سياه //همي خاک نعلش برآمد به ماه "

٣٥ دقیقه پیش
٠ رأی

اسب آنقدر سریع است که سرعتش باعث می‌شود خاک نعلش به آسمان برسد پس اغراق و مبالغه دارد. تازی نیز می‌تواند مجاز از اسب باشد(مجاز جز از کل)

١٨ دقیقه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

"مساحقه"  به چه معناست؟

٣٩ دقیقه پیش
٠ رأی

به رابطه جنسی بین دو زن که با مالیدن اندام تناسلی  شروع میشود

٢٢ دقیقه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید

نیاز" عاطفی"  در انسان در چه زمانی به اوج خودش میرسه ؟

٤٥ دقیقه پیش
٠ رأی

سلام  در زمان اوج تنهایی و بی مهری دیگران 

٢٨ دقیقه پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
٢٩ بازدید

سلام   وقتی کسی میگه  "tell me From A to Z  " یعنی چی؟

١ ساعت پیش
١ رأی

از صفر  تا صدش  را بگو  همه چیز رو دقیق بگو  از اول تا اخر 

٣٢ دقیقه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨ بازدید

سلام  شکل گیری نظام " آپارتايد"  نتیجه چیست ؟

١ ساعت پیش
١ رأی

نظام آپارتاید نتیجه نژاد پرستی است که در دوره هایی از تاریخ این نظام توسط  سفید پوستان علیه سیاه پوستان  به راه افتاده بود. کلمه Nigga و Nigger برگرفته از این دوره است.

٣٧ دقیقه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٧ بازدید

سلام . سیاست موازنه منفي یعنی چی؟

٥٨ دقیقه پیش
٠ رأی

موازنه منفی در زمینه سیاست و اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که در آن هزینه ها بیشتر از درآمدها یا بودجه بیش از درآمد می باشد. به عبارت دیگر، موازنه منفی رخ می دهد وقتی که دولت یا سازمانی هزینه های بیشتری را نسبت به درآمدهایی که دارد صرف می کند.

٤١ دقیقه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٧ بازدید

سلام . سیاست موازنه منفي یعنی چی؟

٥٨ دقیقه پیش
٠ رأی

ایستادگی در برابر امتیازخواهی دولت های سلطه جو در دوران محمدرضاشاه سیاست موازنه منفی در ایران، اولین بار توسط دکتر محمد مصدق در جریان درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی ارائه شد، که رویکرد تازه ای در برخورد با زیاده خواهی های قدرت های خارجی بود.

٤٦ دقیقه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٥ بازدید

سلام و درود  کلمه ی معادل فارسی برای جمله ی: "حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جستو جوی  چیزی"

٢ ساعت پیش
٠ رأی

درود  پی جویی    همه معانی رو در خود دارد

١,٧٠٣
٥٤ دقیقه پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
٢٩ بازدید

سلام   وقتی کسی میگه  "tell me From A to Z  " یعنی چی؟

١ ساعت پیش
١ رأی

سلام یعنی از سیر تا پیاز رو به من بگو

٥٧ دقیقه پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
٢٩ بازدید

سلام   وقتی کسی میگه  "tell me From A to Z  " یعنی چی؟

١ ساعت پیش
٠ رأی

یعنی از سیر تا پیاز شو برام تعریف کن.   

٥٩ دقیقه پیش

کاربران برتر هفته

رتبه
١
امتیاز
٧٦٢
تخصص
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
رتبه
٢
امتیاز
٧٤٥
تخصص
مدرس و مترجم
رتبه
٣
امتیاز
٦٠٧
رتبه
٥
امتیاز
٣٨٨
تخصص
Embryo Transfer, ARTs
رتبه
٦
امتیاز
٣٢٩
رتبه
٨
امتیاز
١٤٣
تخصص
متخصص سئو وبسایت - مترجم
رتبه
٩
امتیاز
١١١
رتبه
١٠
امتیاز
١١٠
رتبه
١٢
امتیاز
٩١
تخصص
مهندس صنایع
رتبه
١٣
امتیاز
٨٣
تخصص
Computer
رتبه
١٩
امتیاز
٦٩
تخصص
زبان آموز ..