پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => واژگان)

١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٢ بازدید
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٩ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٧٠ بازدید

Put some oil ... the pan وقتی میخوایم به یکی بگیم «  مقداری روغن تو مایتابه بریز » از چه حرف اضافه ای باید استفاده کرد ؟ in _ on _ into _ onto

٣ روز پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٢ بازدید

دوستان من این واژه رو در آبادیس سرچ کردم اما برایم خطای ۴۰۴ زد ، در حالی که برای واژگان دیگر چنین چیزی نیامده  معانی کلی واژه bin چی هستن ؟

٣ روز پیش
١ رأی
٨ پاسخ
٦٨ بازدید
چند گزینه‌ای

The company needs to decide ...... and for all what its position is on this point.

٣ روز پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٥٥ بازدید
٢ رأی
٥ پاسخ
١١٧ بازدید

ممنون میشم راهنماییم کنید اگر به انگلیسی بخوام بگم چرا اون آقا یا خانم آسیب دیده چجوری باید بگم؟

٢١٨
٥ روز پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٦٧ بازدید

آیا میشه هنر های دستی برای مثال مجستمه سازی رو هم در انگلیسی handjob عنوان کرد؟ 

٥ روز پیش
٣ رأی
تیک ١٢ پاسخ
١٩٥ بازدید

اگه بخوام به انگلیسی بگم طرف پایه یه کاریه چطوری باید بگم. ممنونم

٢١٨
٦ روز پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٤٧ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٥٦ بازدید

ریشه ی کلمه ی  compony از چه زبانی اومد ؟

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٤ بازدید

The Iranian set Haft-Sin table for Nowrooz.  قبل از Iranian باید the داشته باشیم؟ 

٢١٨
١ هفته پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٣ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣١ بازدید
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٣٢ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣٧ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٣ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٦ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٧ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣٣ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٨ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٤ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٣ بازدید
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٢ بازدید

اتکیت که فلزی و اصولا یا مگنتی یا سنجاقی هست مد نظرم 

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٧١ بازدید

واژه least-stringent مربوط به انگلیسی عمومی است.

٠ رأی
١ پاسخ
٦١ بازدید

واژه neurowar مربوط به رشته علوم سیاسی و نظامی است.

٠ رأی
١ پاسخ
٤٢ بازدید

واژه neuroweapon مربوط به رشته علوم سیاسی، و علوم نظامی، و علوم روانشناختی است.