پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => واژگان)

٢ رأی
٣ پاسخ
١٨ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای

کدوم گزینه درسته؟ We  can't   afford  the  ...  for  private  education. 

١ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید

" The base or bottom of something"  معادل چه کلمه ی انگلیسی میشه ؟

٢ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٧ بازدید

تفاوت دو واژه formal  و official  همراه با ذکر مثال🙏🙏

٢ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٣ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٣٤ بازدید

معنی این کلمات چیه؟ Giffang  Bayling

١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦٧ بازدید
٢ رأی
٤ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید

رابطه ای که هم a بر b و هم b بر a تاثیر بذاره رو چطور میتونیم بیان کنیم؟

٤ روز پیش