پرسش خود را بپرسید
٢ رأی
٣ پاسخ
٧١ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٠٧ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٦١ بازدید
چند گزینه‌ای

درکدام اثربرای بسیاری ازاصطلاحات علمی،برابرهای ­مناسب فارسی ­یافت ­می شود؟

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٠ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید

مقدار استاندارد دریافت "قند "  در بدن چقدر باید باشه در  طول روز ؟

١ روز پیش