نام نویسی در سایت

تمامی خدمات ارائه شده و نام نویسی در سایت دیکشنری آبادیس رایگان می باشد.
با نام نویسی در سایت از امکانات زیر بهره مند شوید:
• نگارش واژگان، پیشنهادها و دیدگاه های خود با امکان بایگانی شدن، ویرایش و یا حذف آن ها.
• ذخیره تاریخچه واژگان جستجو شده.
• ایجاد صحفه معرفی برای شما با امکان فهرست شدن همه فعالیت ها. به عنوان نمونه شما اگر مترجم باشید یک صفحه برای معرفی خود با همه فعالیت هایی که در سایت داشته اید، خواهید داشت.
• توانایی بازیابی تمامی پیشنهادها و واژگان نگارش شده بدست شما در سایت در گذشته و جابجایی آن به درگاه کاربری خود.
• نمایش و معرفی کاربرانی که بیشترین فعالیت را در سایت داشته اند، در تمامی صفحات سایت.
• جستجوی تند با دوبار کلیک روی کلمات متن.
• ارسال پیامک و رایانامه پیام رسانی.
کاربران ویژه:
در صورت فعالیت پیوسته و با کیفیت در سایت و یا حمایت از ما، وضعیت کاربری شما ویژه خواهد شد. برتری های کاربران ویژه:
• نگارش واژگان و پیشنهادها بدون نیاز به پذیرش مدیر
• عدم نمایش آگهی
• امکان نگارش برند واژه و ...

فرم نام نویسیورود به سایت