پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی)

٠ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید

جمله ی  خون بر شمشیر پیروز است  از چه کسی است؟ مفهوم چیه ؟

٢ ساعت پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید

منظور  از خاکستر من در بیت  اخر به باد فنا داد /عشق تو خاکستر من   چیه ؟

٢ ساعت پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٦ بازدید

واژه ی "ناهوموار" در بیت کنایه از چیه ؟ بدو گفت کای پیر ناهوموار چه خواهی ز گردان ایران دیار؟

٢ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٦ بازدید

" دِرخش " در بیت زیر به چه معناییه ؟ همان دم تهمتن برآمد به رخش جهان گشت از گرد رخشش درخش

٢ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٦ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٤ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٢ بازدید

شراب در دلم و توبه هم، کجاست قدح؟ که دل بشویم از آن توبه شراب آلود گمراه تر ز روح شرابی و دیده را در شعله می نشانی و مدهوش می کنیگمراه تر ز روح شرابی و دیده را در شعله می نشانی و مدهوش می کنی مست گشتم زان شراب آلوده لبهای تنک مست چون گشتم ندانم، چون تنک بود آن شراب

٩ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٥ بازدید

آیا براعت استهلال همون مقدمه محسوب میشه؟ یعنی مقدمه هم جزو آرایه های  بدیع معنوی هست؟ 

١,٠١٦
١٣ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید

من از بیراهه های حِلِه بر میگردم و آواز شب دارم مفهوم حِلِه در این بیت چیست؟

١٥ ساعت پیش
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.