پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی)

١ رأی
٣ پاسخ
٥١ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٧٦ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید

چرا به اهل شیلی میگویند شیلیایی اما به اهل ساری نمیگویند ساریایی بلکه میگویند ساروی. پس چرا به اهل شیلی نمیگویند شیلوی؟

٤٨,١٧٨
٩ ساعت پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید

برخی از شارحان اشعار فارسی مثل مرحوم حسین آهی کلمه می رو با فتحه  میخوند و میگفتن اینجوری لطف بیشتری داره ! چون با مَست و مَدهوش و ... تناسب داره، آیا کسی تلفظ درست این واژه رو می‌دونه؟؟

١٨ ساعت پیش
٣ رأی
٥ پاسخ
٧٧ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید

پیام کلی بیت زیر چیه ؟ چه می‌خواهم از طارم افراشتن؟ همینم بس از بهر بگذاشتن

١ روز پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٢٦ بازدید

مخخف سازی جملات ک قابل قبوله همگان رایج بین الملل باشد، مانند مخفف سازی نام ایران IRN   خطابش میکنن، حال برای نام اسلام  چیی باید باشه

١ روز پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٠ بازدید

ناگاه یا ناگهان  کدام واژه قدیمی تر است  و چه فرقی باهم دارند  چه زمانی ناگاه استفاده میکنیم و بلعکس

١ روز پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩٧ بازدید

کسی داستان ضرب المثل  "هفت خط" رو میدونه ؟

١ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٤ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید

مه موزین آثار ماموستا هژار  شاعر کرد است  یک کلمه کردی است معنی آن بازبان فارسی یعنی چه؟

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید

تاریخ شناسی معرفتی چه کاربرد هایی دارد

١ روز پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٠ بازدید

با درود، روی گری یا همان صفاری به چه معنا می باشد؟

١ روز پیش
٤ رأی
تیک ٥ پاسخ
٩٩ بازدید
٢ رأی
٠ پاسخ
٣٦ بازدید

که دو دندانه داشته باشد

١ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٤ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٦٣ بازدید

كاربرد نقش هاي زبان را در عبارت هاي زير نشان دهيد . ديشب به سيل اشك ره خواب مي زدم .  دوستان ، فردا كلاس ادبيات ديرتر شروع مي شود .

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید

"بدان سان که نخیزیم"  یعنی چی؟  فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا

٢ روز پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
١٨ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١١ بازدید
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.