پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی)

٠ رأی
٠ پاسخ
٠ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید

اصطلاح محاوره ای معنی no homo  چی میشه ؟

١٦ دقیقه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١ بازدید

ضمیر مناسب را در جای خالی قرار دهید: The cat is on the table. .... tail is long.

١٩ دقیقه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١ بازدید
چند گزینه‌ای

 I ....... to the concert every Monday on the radio and I imagine I am there listening to it in person.

٢٢ دقیقه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٨ بازدید

سلام کسی معنی دقیق  این پارا گرافو میدونه؟(more or lessرو اصلا درک نمیکنم) geometry sets out from certain conceptions such as "plane" and "point"and "straight line" with which we are able to associate more or less definite ideas and from certain simple propositions which,in virtue of these ideas we are inclined to accept as "true

٨ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٨ بازدید

     معنیش رو بگید سریع لطفا tube

١٤ ساعت پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦ بازدید

گرامر کامل فعل to be رو نمی خوام فقط در همین جمله رو نیاز دارم don't be late

٢٥٩
١٧ ساعت پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٢ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٨ بازدید

به نظرتان معادل مناسب برای physical metaphor چیست؟  آیا «استعاره عینی» را مناسب می‌دانید؟

١ روز پیش
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.