پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه اول)

٣ رأی
٢ پاسخ
٦٤ بازدید

مفهوم  "چکش خوار بودن "  یک فلز چیه ؟

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

 یک مثال برای تصمیم گیری منفی و یک مثال برای تصمیم گیری مثبت بزنید ؟

١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید

در کدوم زمان سنگ های کره زمین شروع به دگرگون شدن کردن ؟

٢ هفته پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٥٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٤ رأی
٣ پاسخ
١٧٠ بازدید

تفاوت معنایی واژه «خداوندگار» را در متون گذشته و امروز توضیح دهید.

٣ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٩٠ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٦٨ بازدید

سلام دوستان  نهاد بیت بدو گفتم که مشکی یا عبیری چیست ؟

٣ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٦٥ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٤٤ بازدید

سلام میشه آرایه ی "تلمیح "  رو تو یه مثال بهم توضیح بدید .ممنون 

٣ هفته پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٦ بازدید
چند گزینه‌ای

امیر کبیر در دوره صدارت با انتشار اعلامیه ای از صاحب نظران خواست تانظر خود را درباره ……………. اعلام کند .

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٦٥ بازدید
چند گزینه‌ای

    خیانت کدام دولت موجب بروز اختلاف در میان سران نهضت جنگل و شکست انان شد ؟

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٠ بازدید

پنج تا هم خانواده برای  "نظم"  میشه نام ببرید 

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٧١ بازدید

مشبه و مشبه به را در بیت مقابل نشان دهيد .  " من لاله ی آزادم ، خود رویم و خود بویم "

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٨ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٩ بازدید

این سوالات مربوط به  فارسی نهم  هستند فارسی نهم درس هشتم 

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٢٣ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید

سلام دوستان فرق تفسیر و تاویل چیست؟

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
٨٨ بازدید

«برداشته دل زکار او بخت / در ماند پدر به کار او سخت »   میشه لطفا کلمات قافیه را مشخص کنید .

١ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٨١ بازدید

در انشأ به جای جمله هل دادن چی میتوان گفت 

١ ماه پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٧٣ بازدید

کتاب به قول پرستو نوشته‌ی چه کسی است؟ فارسی کلاس هفتم ممنون از کسانی که جواب را میدانند و به دیگران نیز یاد میدهند 

١ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١٣١ بازدید

عهدنامه  "فینکنشتاین"  بین ایران و کدوم کشور در چه سالی بود ؟ 

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٤ بازدید

طرف مقابل  ""قرارداد رویتر "" کدام کشور بود ؟

١ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٥١ بازدید

فسیل ها غالبا در چه سنگ هایی مشاهده میشود؟

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٦ بازدید

 "سردار سورنا"  در چه دوره ی تاریخی ایران می زیسته ؟

١ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٧٠ بازدید

رابطه معنایی گرته وصورتگر شعر وغزل سنگ وسبو 

٢ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٤٥ بازدید

ذره هاي سازنده  نافلز گوگرد  اتم یا   مولکول  است؟

٢ ماه پیش
رأی
تیک ١ پاسخ
٤٦ بازدید

برگردان به نثر امروزی جمله ی زیر : کسی از او وصیت خواست. گفت: وصیت می‌کنم تو را بدانکه پادشاه باشی در دنیا و آخرت

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٤ بازدید

قیام خونین مردم قم   در چه روزی اتفاق افتاد و نتیجه ی آن چه بود ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٩٧ بازدید

معادل فارسی کروموزوم ، فام تن هستش تلفظش  فام‌تَن یا فام‌تِن ؟؟؟؟؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٠ بازدید

کدام نوع حرکت در ذرات یک ماده جامد بیش تر از سایر حرکات است؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٢ بازدید

ذره زیراتمی با بار منفی  چه  نام دارد؟

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠١ بازدید

آرایه ادبی به کار رفته در جمله ی زیر  چیه ؟ مادر علی معتقد بود او دسته گلی اساسی به آب دادهاست.

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٧ بازدید

دموکریت ﺑﺮاي مولکول ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺗﺮشکدام شکل هندسی رو در نظر گرف؟ 

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٩ پاسخ
٢٣٩ بازدید

میشه معنی این بیت رو بگید : ای کارگشای هر چه هستند /نام تو کلید هر چه بستند

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٢ بازدید

معنی واژه " روانم"   تو شعر  " ای یاد تو مونس روانم "

٢ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

بنیان گذار  مکتب اتم گرایی  چه کسی بود ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٣ بازدید

چگالی  ﻓﻠﺰات  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻧﺎﻓﻠﺰات کمتره یا بیشتر ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٧ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٠١ بازدید

میشه این درک مطلب عربی رو کمکم کنید  کانت  فی بحر ٍ کبیر ٍ سمکة ٌ قبیحة ِو االَسماک ُ خائفات ُ مِنها فی یَوم ٍ مِن االَیّام ِ خمسة ٌ من الصّیادین َ جاؤوا . فَقَذفوا شبکة ً کبیرة ٌ فِی الْبَحر ِ .  کانت ْ فِیبحر ٍ کبیر ٍ سمکة ُ قبیحة ً***   نعم/ لا  فی یوم ٍ مِن االَیّام ِ اربعة ً مِن ّالصیادی َنجاؤوا** درست/غلط 

٢ ماه پیش
١