پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی)

٠ رأی
٠ پاسخ
٠ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید

ویژگی های کشور های عضو ناحیه ی  یورو چیه ؟

٣٦ دقیقه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

 پیامبر (ص) معمولاًدر چه ماههایی در غار حراء به عبادت میپرداخت؟

٤٧ دقیقه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢ بازدید

"اصل پارتو"  چه چیزی رو بیان میکنه ؟ به زبان ساده بگید لطفا 

١ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٤ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید

why we go to masqe? because..   

٥ ساعت پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٢٢ بازدید

کتاب "Fear and Trembling(ترس و لرز)" کگور راجب چه موضوعی است و چه چیزی رو بررسی میکنه ؟

١٧ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید

"نفرین برنده " یا Winner's curse چیه ؟لطفا توضیح بدید .

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٧ بازدید

منظور از   سرمايه گذاري هاي اجتماعي  چیه ؟ مثال بزنيد. 

١ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٩ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام گزینه در مورد کارگزاران خلیفه اول صحیح نمی باشد؟

١ روز پیش
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.