پرسش خود را بپرسید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

مفهوم شعر   "گدایی که بر خاطرش بند نیست / به از پادشاهی که خرسند نیست" 

١٨ ساعت پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٢٤ بازدید
چند گزینه‌ای

«رصدخانه مراغه »  به همت چه کسی تأسیس شده بود؟

١٨ ساعت پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٣ بازدید

مقیاس اینچ  مربوط به کدام  کشوراست؟ و یک اینج چند سانت میشه ؟

١٨ ساعت پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٠ بازدید

نقش " چیگین ها"  در دوره صفویه چه بوده ؟

١٨ ساعت پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٤ پاسخ
٢٠ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید

"misophonia "  یک اختلال روانیه یا بیماری؟ چه راه هایی برای درمانش هست ؟

١٨ ساعت پیش