پرسش خود را بپرسید
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٩ بازدید

determine how high, h, the chips strike the pile if at this instant they land on the pile 20 ft from the tube.

١٢ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٥ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١٠٠ بازدید

برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است.   که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت. به موضوع عرفانی از طريق دل خدا را شناختن و به او رسيدن وفنا ف الل ه شد  دل که جل یاف به نام خدا. مامن او شد ونام خدا                                           تسا مدوخ زا یخ

١ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید

بازه عملگری پلاسما در بازیافت فولاد

١٩ ساعت پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٥٢ بازدید

نام و در صورت امکان شرح کوتاهی در باره مشاهیر سیاسی، تاریخ ، دانشگاهی، علمی، هنری،شعرا،نویسندگان،موسیقی دانان و....استان خوزستان

٢٣ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٤ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید

مقاومت اسلامی د رچه سالی ایجاد شد ؟ بازو و مچ مقاومت لقب کدام کشور هاست ؟

٢٣ ساعت پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید

 چرا فعالیت زنان در مزرعه فعالیت تولیدی محسوب می شود اما در خانه اینطور نیست ؟

٢٣ ساعت پیش