دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩,٦٣٦
لایک
لایک
١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥٣٦
رتبه
رتبه در بپرس
١٩٨
لایک
لایک
٤٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

اصلاحیه: سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نویسنده جیمز موریه بکوشش دکتر یوسف رحیم لو

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

اصلاحیه: سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نویسنده جیمز موریه بکوشش دکتر یوسف رحیم لو

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

اصلاحیه: سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نویسنده جیمز موریه بکوشش دکتر یوسف رحیم لو

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

اصلاحیه: سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نویسنده جیمز موریه بکوشش دکتر یوسف رحیم لو

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

اصلاحیه: سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نویسنده جیمز موریه بکوشش دکتر یوسف رحیم لو

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
١ پاسخ
٣٩ بازدید

     هیچ  مشاطه جمال عفو و احسان مهتران را زشتی جرم و جنایت کهتران نیست. 

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٤٥ بازدید
٤ رأی
٢ پاسخ
٤٨ بازدید

معنی ضرب للمثل ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری با فرومایه روزگار مبر کز نی بوریا شکر نخوری

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٢ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
٧ پاسخ
٩٠ بازدید

 سلسله ساسانیان بامرگ کدام پادشاه  منقرض شد؟

٣ ماه پیش
٠ رأی

یزدگرد سوم ساسانی

١ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٤٢ بازدید

" چ "  لقب کدام شخصیت تاریخی  است ؟

٥ ماه پیش
٠ رأی

چگورا البته فیلم سینمایی ایرانی بنام  چ  هم اکران شد که با اشاره به آن شخصیت تاریخی منظورش چمران بود

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید

معنی ضرب المثل هرکه گریزد ز خراجات شام  بارکش غول بیابان شود

١ هفته پیش
٠ رأی

درود و سپاس  پاسخ جامع بود و کامل

١ هفته پیش
٢ رأی
١٢ پاسخ
٢٢٠ بازدید

"مشاطه"  در جمله به چه معنیه ؟ مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم

٤ ماه پیش
٠ رأی

آرایشگر چهره آرا صورت آرا

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٥٦ بازدید

"آذرخش " یا "رعد و برق" ایا فرقی با هم دارن ؟

٤ هفته پیش
٠ رأی

آذرخش پارسی  و  رعدو برق عربی است

١ هفته پیش