پرسش خود را بپرسید

معنی "مشاطه" در جمله

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٢٤

"مشاطه" 

در جمله به چه معنیه ؟

مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم

١,٩٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٨

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

آرایشگر

چهره آرا

صورت آرا

٨١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٣
برنزی
٧٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مشاطه نمی‌خواهد،، زیبایی رخ سارم، ، 

مشاطه  منظور آرایش  گر  که   زبان قدیم رخ  آرا خم گفته میشد

تاریخ
٢ هفته پیش

معنی ارایشگر

در عربی. عامیانه معنی  شانه هم میدهد

٣٠,٢٦٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش

ریشه لغت مشط به معنای شانه کردن و آراستن است؛ مشاطه به فرد آرایشگر و اصلاح کننده به کار میرود

٣٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش

رخساره (صورت) من چنان زیباست که نیازی به مشاطه (آرایشگر)  نداره. 

٩٤١
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١١
تاریخ
٣ ماه پیش

مشاطه در ادبیات فارسی به معنی آرایشگر و اصلاح کننده خانم ها هست معنی اون قسمتی هم که نوشتی میشه اینقدر روزگار بر علیه من است که حتی آرایشگر هم که کارش زیبا کردن است زیبایی چهره من را نمی خواهد

تاریخ
٤ ماه پیش
1-من لاله ي آزاد هستم زيرا به صورت وحشي و خود رو رشد مي كنم و عطر مي بخشم جايگاه من صحراست و خوي و سرشت آهورا دارم2- از باران آب مي خورم و نيازي به آب نهر ندارم چون فضاي باغ تنگ است به اين خاطر در آنجا رشد نمي كنم .

من لاله ي آزاد هستم زيرا به صورت وحشي و خود رو رشد مي كنم و عطر مي بخشم

3- اگر رنگي به چهره دارم از خون رگ هاي خودم است . چهره ي زيبايم نيازي به آرايش ندارد .4- بر روي ساقه خود مي ايستم و از تكيه بر ديگري بي نياز هستم نه در جستجوي يار هستم ونه رقيبي دارم .

من لاله ي آزاد هستم زيرا به صورت وحشي و خود رو رشد مي كنم و عطر مي بخشم

5- هر صبحگاهان نسيم براي طواف به جانب من مي آيد . چشم آهو بچه ها با ديدن من روشن مي شود6- در گوشه ي اين  جايگاه  مثل چراغي روشن هستم . پروانه هاي زيادي به دور من مي گردند .

من لاله ي آزاد هستم زيرا به صورت وحشي و خود رو رشد مي كنم و عطر مي بخشم

7- من با نشان دادن برگ و گل خود ، آب و رنگي به چمن مي بخشم از بوي عطر دلاويز من صحرا مثل مشك ختن شده8- به خاطر مستي هر لحطه خم و راست مي شوم از سر تا پا ناز و ادا هستم .

من لاله ي آزاد هستم زيرا به صورت وحشي و خود رو رشد مي كنم و عطر مي بخشم

9- جوشش مي و مستي را در چهره ي گلگونم تماشا كن . داغ و نشان عشق را بر سينه دارم .10- آزاده و سر مست هستم به هواي صحرا خو و عادت دارم ديوانگي عشق با سحر و جادو مرا از شهر بيرون رانده است .

من لاله ي آزاد هستم زيرا به صورت وحشي و خود رو رشد مي كنم و عطر مي بخشم

11- منت كسي را قبول نمي كنم هيچ گاه پايبند چمن و گلشن نيستم .12- بر سرشت و عادت خودم افتخار مي كنم زيرا آزاده هستم آزاده به دنيا مي آيم و آزاده هم مي ميرم .

من لاله ي آزاد هستم زيرا به صورت وحشي و خود رو رشد مي كنم و عطر مي بخشم

٢,٣٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٥
تاریخ
٤ ماه پیش
 اگر رنگي به چهره دارم از خون رگ هاي خودم است . چهره ي زيبايم نيازي به آرايش ندارد .
٢,٣٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٥
تاریخ
٤ ماه پیش

در جمله "مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم"، "مشاطه" به معنای "آرایشگر" یا "زن شانه کش" است. این جمله می تواند به دو معنای زیر باشد:

معنای اول: زیبایی رخساره فرد به حدی است که نیازی به آرایش ندارد.معنای دوم: آرایشگر توان آراستن زیبایی رخساره فرد را ندارد.

٢٨,٢٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٣
تاریخ
٤ ماه پیش

مشاطه: آرایشگر

البته معمولاً برای خانم ها استعمال می‌شود.

٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

از ریشه مشط به معنی شانه

شانه کننده،ارایشگر،چهره ارا

١٣,٢١١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٤ ماه پیش

در جمله «مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم»، «مشاطه» به معنای آرایشگر است. در گذشته، آرایشگران زنان را «مشاطه» می‌نامیدند.

در این جمله، شاعر می‌گوید که زیبایی چهره‌ی او، نیازی به آرایش ندارد. او به زیبایی طبیعی خود افتخار می‌کند و نیازی به آرایش ندارد.

در زبان فارسی، واژه‌ی «مشاطه» امروزه نیز به معنای آرایشگر استفاده می‌شود. اما بیشتر در ادبیات کهن فارسی، از این واژه برای اشاره به آرایشگر زنان استفاده می‌شود.

٦٧,٧٥٢
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما