پرسش خود را بپرسید

" چ " لقب کدام شخصیت است ؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٧٤

" چ " 

لقب کدام شخصیت تاریخی  است ؟

١,٦٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٤

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

لقب چگواراست

٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

شهید مصطفی چمران 

تاریخ
٣ ماه پیش

شهید مصطفی چمران سینمایی چ به همین موضوع اختصاص دارد

٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

چ، نام فیلمی است که آقای حاتمی کیا درباره شهید چمران ساخته اند. به نظرم اشاره به شهید چمران دارد چون پس از آن فیلم بود که چ جا افتاد.

١,٢٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١
تاریخ
٣ ماه پیش

" چ "  لقب چنگیزخان مغول بوده.

" چه "  هم لقب ارنستو چگوارا بوده.

٥٨,٨١٩
طلایی
٨٧
نقره‌ای
٥٥٣
برنزی
٤٦٦
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما