پرسش خود را بپرسید
٢ رأی
٢ پاسخ
٢١ بازدید
٢ رأی
٣ پاسخ
١٩ بازدید
رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید

باترجمه نادرست  یک واژه قرآنی؛ چی عواقبی دارد؟  بناء با خشت کج به کجا میرسد؟  آیا معمار کج را  امکان اصلاحش هست؟ ...

١ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٦ بازدید

Does repeated information trick us into thinking we knew it all along? “Illusions of knowledge due to mere repetition” Copy & Past information that was already known ... کسانیکه معلومات که همه جا هست دوباره منتق مینه واسمش میگذاره "علم"؛ کار  درستیه؟  

١ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید

اگه تورم حداکثر  9% سود بانکی 22% افزایش حقوق 15% مالیات 5% وضعیت اقتصادی جامعه چی خواهد شد؟ رشد عدالت بی عدالتی تورم در آینده رکود توهم موفقیت  ...؟

١ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٠ بازدید

با یک نوع از  آجرها میتواند خانه،پل، جاده، مسجد، مناره، برج،اهرام ...را  ساخت. بس اینهمه ساختارها یکی هستند فقط شکلشان وخصائصشان متفاوته. (تکثّر الواحد) همه عناصر  از هیلیوم  هس ...

١ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢ بازدید

قوانین ماکسویل امکان تحرک  اشیاء بالاتر از سرعت نور  نفی نمیکنه. آیا امکان دارد کشف  یا حس یا دیدن شیئی که از سرعت نور بیشتر حرکت کند؟ نظریه: اگه شیء بی نهایت سرعت دارد؛ امکان دیدند ی ...

١ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید

Go out of my way معنی عبارت بالا چی میشه به فارسی

١ روز پیش