دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٨٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٤١٨
لایک
لایک
٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٠٧
رتبه
رتبه در بپرس
٤١١
لایک
لایک
١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ساعت پیش
دیدگاه
٠

هوش - دار با هوشدار ( دارای هوش و زکاوت و فراست و زیرکی ) و هوشیار ( بیدار، بخرد و دانا، تیزهوش ) متفاوت است هوش - دار، از دو کلمه ( هوش ) ( دار ) ت ...

تاریخ
٨ ساعت پیش
دیدگاه
٠

سخن معنی دار گفتن گفتن سخنی که معنی و مفهوم ژرف و دقیق و لطیف دارد

تاریخ
٩ ساعت پیش
دیدگاه
٠

نغز گفتن: سخن لطیف و باریک گفتن گفتن سخنی یا مطلبی که دارای نکته یا نکته های باریک و لطیف یا بدیع و نوآورانه است

تاریخ
٩ ساعت پیش
دیدگاه
٠

به هوا خاستن: 1 - به پرواز درآمدن، هواگیر شدن 2 - برخاستن، بر پاخاستن، بلند شدن 3 - پریدن، جهیدن مثال ها: گویند عقابی به در شهری برخاست - وز بهر ط ...

تاریخ
٩ ساعت پیش
دیدگاه
٠

هواگیر شدن: به پرواز درآمدن، به هوا خاستن، پرواز کردن محترم دار دلم، کین مگس قند پرست - تا هواگیر تو شد فرّ همائی دارد ( حافظ )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٠ رأی
١ پاسخ
٩٩ بازدید

قطع این مرحله بی همری خضر مکن - ظلمات است، بترس از خطر گمراهی (حافظ)

٤ روز پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨٣ بازدید

کس به امید وفا ترک دل و دین مکُناد - که چنانم من ازین کرده پشیمان که مپرس (حافظ)

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
١١٢ بازدید

منظور از موسم ناموس و نام در بیت زیر چیست؟ ساقی بیار باده که ماه صیام رفت - در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت (حافظ)

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید

حافظ می فرماید: ای نور چشم مستان در عین انتظارم - چنگی حزین و جامی بنواز یا بگردان عین در عبارت در عین انتظار  چه معنایی دارد؟

٢ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤٩ بازدید

دامن حسن در بیت زیر چه معنایی دارد؟ مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود - آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم ( حافظ )

٢ هفته پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٤ بازدید

ضرب المثل ی داریم که معادل  " ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند   بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست"  باشه ؟

٢ هفته پیش
١ رأی

تو کز محنت دیگران بی غمی - نشاید که نامت نهند آدمی (سعدی/گلستان)

٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١٤ پاسخ
٢,٣١٦ بازدید

تفسیر این شعر خیام چیه ؟ قوم متفکر منظور چه کسانی است . قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی کای بی‌خبران راه نه آنست و نه این

٥ ماه پیش
٠ رأی

در مجموع می خواهد شیوه شک گرایی  را ترویج کند و بگوید که تعصبات و پنداره های یقینی مردم هر چه که هست و می تواند باشد بر آنها شک و تردید رواست 

٢ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩٣ بازدید

ضرب المثل  "گور نداری تا کفن داشته باشی" یعنی چی؟

٢ هفته پیش
٣ رأی

مرده بیشتر از اینکه به کفن نیاز داشته باشه، به گور نیاز داره که در آن دفن بشه و روی زمین نماند یعنی  گور مهتر از کفن است و تا گور نباشه کفن هم فایده نداره بنابراین معنی می تواند این باشد که اولویت ها و ضروریات و  امور مهتر و واجب تر را نادیده گرفته است

٢ هفته پیش
٧ رأی
٢٣ پاسخ
٦٠٥ بازدید

زیباترین جمله فلسفی یا ادبی که تا حالا  شنیدید  بنویسید پیشاپیش از  همگی مچکرم..

٤ ماه پیش
١ رأی

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من  وین خط معما نه تو خوانی و من  هست از پس پرده گفت و گوی  من و تو چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اص ...

٣ هفته پیش