منو
اسماعیل موسوی

اسماعیل موسوی

عضو از ٩ ماه پیش
امتیاز کل
١,٥٥٤
رتبه کل
١,٨١٦
رتبه کل
لایک
٩٩
لایک
دیس‌لایک
٧
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨,٢٤٧
لایک
لایک
١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١,٤٣٠
امتیاز
رتبه در بپرس
١٣
لایک
لایک
٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٤

قواعد ، قوانین ، هنجارها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٢

ریشه=ستاک

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٢

حدود، میزان ، اندازه

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
١

بتاوار، بافدم ، کران

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
١

مشهور

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.