دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٨٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٨٧٧
لایک
لایک
١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١,٧٩٢
رتبه
رتبه در بپرس
٦٠
لایک
لایک
٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

jcl job control language، زبان کنترل کار کامپیوتر : زبان کنترل برنامه

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

ماشین های جدید

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

مخفف: دکتر کتاب داری

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

تخصصی [زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی: Ag9SbTe3 ( S, Se ) 3

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٢

دوست

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.