پرسش خود را بپرسید

غریب با قریب چه فرقی داره؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٦,٣٣٧

قریب و غریب از لحاظ معنایی چه فرقی دارند؟

٣٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

غریب به معنی بیگانه کسی که آشنا و کس و کاری نداره…نشنیدین میگن غربتی

قریب به معنی نزدیکی البته بحث نزدیکی روحی عاطفی بیشتر مطرح هست نه مسافت 

این دو گاها جای همدیگه استفاده میشن 

مثلا وقتی میگن یا امام قریب یا غریب. اولی به نزدیکی دل ایشون به دل عاشقان ائمه و دومی هم حاکی از شهید شدن تو خاک غربت و بی کس موندن و …

٣,٤٥٩
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٧ ماه پیش

متاسفانه نمیدونم  چرا  فارس زبانها

حرف  غ را ق تلفظ می کنن  

این تلفظ های اشتباه سبب میشه به مرور زمان  جا خوش کنن و حتی در  نوشتن هم بکار گرفته بشن

مثل مناغشه که  در حال حاضر  مناقشه نوشته  میشه و.....

تاریخ
٣ روز پیش

بطور خلاصه غریب دور /قریب نزدیک 

تاریخ
٥ روز پیش

قریب:آشنا،دوست

غریب:ناآشنا،دور

٢٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش

سلام غریب ببه معنای فرد ناشناس (و یا نا آشنا)ولی قریب میشه نزدیک🥰

١,٨٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٣
برنزی
٢٥
تاریخ
١ ماه پیش

کلمه "قریب" به معنای نزدیک یا در فاصله‌ای کمتر از موقعیت فعلی استفاده می‌شود، در حالی که کلمه "غریب" به معنای خارجی یا غیر معمول است. به عبارت دیگر:

  • "قریب": به معنای نزدیک، مترادف با واژه‌هایی مانند نزدیک، فرارو، همسایه و ... است. این واژه معمولاً برای اشاره به چیزهایی که در فاصله‌ی کمی از ما هستند، به کار می‌رود، مانند "قریب الوقوع" به معنای یک رویداد یا وقوعی که در آینده نزدیک انتظار می‌رود.
  • "غریب": به معنای عجیب، خارجی، یا ناشناخته است. این کلمه بیشتر برای اشاره به چیزهایی که عجیب یا ناشناخته به نظر می‌رسند، به کار می‌رود، مانند "یک روز غریب در شهر ناشناخته"، که به معنای سفر به یک شهری که ما با آن آشنا نیستیم، است.
٥,٠٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

غریب به معنی نا اشنا و بیگانه ولی قریب به معنی نزدیکی میباشد

١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

غریب به معنای ناشناس، نا آشنا با مکانی که در آن قرار دارد؛اکثریت این دسته افراد قوم و آشنایی هم در مکانی که در آن قرار گرفته اند ندارند و با آدرس مکان ها معمولاً بی اطلاع

اما در مورد قریب باید عرض کنم قریب اکثراً به مفهوم بسیار نزدیک؛ یا جهت مرتبط سازی دو موضوع و اظهار نظر در مورد میزان مرتبط بودن و یا فاصله ای که دو موضوع باهم دارند بکار میرود؛ برای مثال در جمله ی قریب به تمام افراد معنی اشاره به تمام افراد جز یک یا دو مورد که معمولا وجود یا عدم وجودشان تاثیرگذار نیست؛ یا در جمله قریب به یقین فردا جلسه خواهیم داشت؛ این مفهوم را دارد که تقریباً مطمئن باش که جلسه یا داریم یا مثلاً در جریان باش که عدم برگذاری جلسه بسیار ناچیز است و نمیتوان روی این میزان حساب کرد. 

٣٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

درود قریب از ریشه ( ق ر ب ) به معنای نزدیک در عربی غریب از ریشه ( غ ر ب ) به معنای دور در عربی این دو واژه از هر نظر معنایی متضاد محسوب میشن, چه مسافت و چه امور معنوی.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

غریب یعنی بیگانه و نا آشنا  و مصدر هست و برای شخص به کار میرود 

ولی قریب فعل است و برای فاصله زمان یا مکان به کار میره 

٦٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش

متضاد  هم هستند

قریب از قرب و  نزدیک بودن حکایت میکند

ولی غریب از غربت و دور بودن

٨٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٣
برنزی
٧٠
تاریخ
٢ ماه پیش

غریب:  ناآشنا، نامانوس،  عجیب

قریب:  نزدیک

٣٠,٥٧٩
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
٢ ماه پیش

درود 

اولی به معنای بیگانه 

و دومی به معنای نزدیک 

تاریخ
٢ ماه پیش

غریب به معنای بیگناه و دور از وطن است اما قریب به معنی نزدیک است .در اصطلاحات عروضی نام یکی از بحور است .مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن 

تاریخ
٢ ماه پیش

غریب:  ناآشنا، نامانوس،  عجیب

قریب:  نزدیک

١,٠٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

قریب یک واژه عربیه و به معنی نزدیک و غریب به معنای ناآشنا

٣٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩
تاریخ
٣ ماه پیش

غریب از ریشه "غرَبَ" به معنی نا آشنا ، دور

و قریب از ریشه" قرَبَ" به معنی نزدیک، نزدیک شده و  آشنا می باشد.   

١,٠٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٣ ماه پیش

قریب از واژه قرب عربی هست به معنای نزدیک غریب به کسی که نسبت به کسی ، افرادی، محل و مکانی ناشنا هست . مثلا میگن این یارو تو بازار غریبه هست یعنی برای ما نا اشنا هست ولی شاید برای فرد ما اشنا باشیم ولی کم پیش میاد !

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

مخالف هم هستند 

    غریب :بی کس کار ، تنها ،نا آشنا

    قریب : نزدیک ،آشنا  

١,٧٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
٤ ماه پیش

دور و نزدیک

تاریخ
٤ ماه پیش

قریب یعنی نزدیک

٢,٧٤١
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش

غریب : بیگانه 

قریب : آشنا 

٤٤٣
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٧
تاریخ
٤ ماه پیش

غریب: دور، عجیب غریب، غریبانه بودن قریب: نزدیک

١١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش

غریب هم خانواده غربت و غریبه و شخص ناشناس. قریب هم خانواده قرابت و نزدیکیبه معنای فرد نزدیک.

٢٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش

درواقع هم آوا هستند

تاریخ
٥ ماه پیش

غریب:

 ناآشنا. غریبه

قریب: 

نزدیک

٥٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧
تاریخ
٥ ماه پیش

غریب = بیگانه

قریب =  نزدیک

٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش

کلمات عربی هستن .

غریب : دور

قریب : نزدیک

٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش

غریب به معنای فرد بیگانه و ناشناسه. قریب به معنای نزدیکی و نه از لحاظ فاصله. برای تشخیص راحت اینطوری باش که: غریب از غرب میاد. غرب هم از ما خیلی دوره. برای همین هست که به فرد دور و ناشناس میگن غریب.

تاریخ
٧ ماه پیش

غریب یعنی بیگانه و ناشناس.

قریب یعنی نزدیک ولی نه از لحاظ فاصله.

برای اینکه راحت تشخیص بدی اینطوری باش که: 

غریب از غرب میاد. غرب هم از لحاظ جغرافیایی از ما خیلی دوره. برای همینه که به افراد به افراد بیگانه و ناشناس میگن غریبه.

تاریخ
٧ ماه پیش

قریب یعنی نزدیک غریب یعنی ناآشنا

تاریخ
٧ ماه پیش

غریب یعنی بیگانه، ناشناخته، ناآشنا

قریب یعنی نزدیک 

١٢٠,٩٧٤
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٥٠
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما