منو
معظمی گودرزی

معظمی گودرزی

مکان ..........
عضو از ٣ ماه پیش
امتیاز کل
٥٩,٨٦٨
رتبه کل
٧٠
رتبه کل
لایک
٥,٤٦٧
لایک
دیس‌لایک
١٤
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

..................

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٣,٩٥٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٦
لایک
لایک
٥,١٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥,٩١٢
امتیاز
رتبه در بپرس
٤
لایک
لایک
٣٠٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٨٧

روستای چهاربره گاه بهار

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٨٥

بهار چهاربره

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٨٥

زمین های کشاورزی چهاربره

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٨٣

روستاهای گرداگرد چهاربره : روستای چهاربره در منطقه ای معروف به چال گودرزی است و روستاهای اطراف آن یه این شرح است : روستای توده زن ، روستای امیر آباد ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٨٣

یارب این نوگل خندان که سپردی به منش می سپارم به تو از دست حسود چمنش

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.