منو
Duke Jack Ford

Duke Jack Ford

عضو از ٣ هفته پیش
امتیاز کل
٨,٤٠٣
لایک
٧٧٩
لایک
دیس‌لایک
١٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٠٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٦٨٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٥٠
لایک
لایک
٧٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٧٢١
امتیاز
رتبه در بپرس
٣
لایک
لایک
١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١٧

ب نام الله ب نام الله الله: مفعول حمد است. ( معبود ) محمد: فاعل حمد است. ( عابد ) ، ایفا کننده حمد. احمد: حمد را بهتر ب جا آوردن ( اشاره ب کامل ت ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣١

از آریا گرفته شده که در صنعت ممال به ایریا تبدیل شده است. ( ممال کلمه ای که در آن صورت ( آ ) به ( ای ) تبدیل شده باشد ) ایریا ان ( پسوند مکان ) = ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

توانا، بلندمرتبه، مقام دار، قوی.

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
١٠

رایاهوش، هوش رایانه ای همچون رایاتک ( cyber attack ) ، رایانامه ( e - mail )

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٩

انقلاب: اندرخیز سایر واژه ها نیز درست اند اما برای انقلابی چون انقلاب اسلامی ایران، اندرخیز بهتر می نماید. خیزش درونی یک ملت

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.