پرسش خود را بپرسید

زبان پشتو از زبان رسمی کدام کشور همسایه ایران است ؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤٥٣

  زبان

 پشتو

 از زبان رسمی کدام کشور همسایه ایران است ؟

١,٢٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٣٣

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

پر کشور فعای افغانستان دسته ای از اقوام پشتو که دارای زبانهای غیر یکسان هستند و همچنین در مناطق شمالی و شمال غرب و غرب پاکستان نیز اقوامی از زبان پشتو استفاده میکنند که در تاریخ به آنها اوغان، اوگان، یا بعدها افغان گفته شده، در تاریخ سیاسی منطقه و برای تجزیه کشور افغانستان و بخشهایی از شمال پاکستان طرحی برای ایجاد کشوری بنام پشتونستان از سوی استعمار اشاعه و حمتیت گردید. در دو دورهٔ تساط طالبان بر افغانستان در همین راستا ایدهٔ حذف زبان فارسی وسایر اقوام از زبان رسمی افغانستان و به رسمیت شناختن زبان پشتو بعنوان زبان رسمی و تا حدی جبری صورت گرفت، اما از آنجا که‌اقوام پشتو تنها جزئی از اقوام مختلف ساکن افغانستان میباشد،این رسمیت مورد موافقت مردم و نهادهای قومی قرارنگرفت، همچنین چون دولت طالبان خود از جایگاه رسمی در سازمان ملل متحد برخوردار نیست به (دولت سرپرست افغانستان)معروف گردیده و بنابر این بدلیل عدم رسمیت دولت طالبان و دیدگاه خاص ترویج و تحمیل زبان پشتو، این زبان رسمیتی ندارد.

٥٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٢
تاریخ
٢ ماه پیش

کشور افغانستان و پاکستان

٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

افغانستان به صورت رسمی

و بخشی از مردم پاکستان به صورت غیر رسمی

١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

به صورت رسمی و قانونی هیچ کشوری از پشتو استفاده نمی‌کند.

١٤,٠١٤
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٩٢
تاریخ
٣ ماه پیش

افغانستان و‌ ایران 

زبان رسمی افغانستان، فارسی، دری و پشتو است.

١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

کشور اافغانستان

٤,٢٣٦
طلایی
١
نقره‌ای
٤٦
برنزی
٨٥
تاریخ
٦ ماه پیش

بعد از تسلط طالبان بر افغانستان زبان پشتو را به جای زبان فارسی دری به عنوان زبان رسمی و حکومتی  اعلام کردند. اما همچنان  در بسیاری از نقاط افغانستان مردم به زبان فارسی دری با لهجه های مختلف سخن می‌گویند.

١٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام

کشور افغانستان

٤,٧١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٤٥
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام، کشور افغانستان

٣٠,٣٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٤
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما