دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١,٢٣٢
رتبه
رتبه در بپرس
١٠٦
لایک
لایک
١١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
٠ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 اولین ارتباط تلگرافی بین شهري در ایران مابین تهران و کدام ناحیه برقرار گردید؟ 

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
٢ رأی
٣ پاسخ
١٥١ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٩٦ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٤ بازدید

"گرزه‌مار افعی" در کدام  مناطق  ایران  یافت میشه ؟

١ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.