پرسش خود را بپرسید

ترجمه به انگليسي (زبانم بند امده)

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٦٥٢

زبانم بند امده

به انگلیسی چی میشه؟

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

These are all idioms or idiomatic expressions

I was tongue-tide.

I was struck dumb.

I was speechless.

(for example) The news left me speechless. 

I was unable to get a word out.

I was at a loss for words.

I was lost for words. 

knocked/hit for six. 

٢٥,٢٠٢
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٤
تاریخ
٧ ماه پیش
  1. "I am tongue-tied."
  2. "I am at a loss for words."
  3. "My tongue is frozen."
  4. "I am speechless."
  5. "I can't find my words."
  6. "I am tongue-tangled."
٤,٩٤٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٨
برنزی
٦٣
تاریخ
١ ماه پیش

I'm speechless

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش

I am stunned

وقتی از چیزی شوک میشیم یا سورپرایز میشیم و نمیتونیم چیزی بگیم یا چیزی به هنمون نمیرسه، از این عبارت استفاده میکنیم.

تاریخ
٧ ماه پیش

I’m speechless or I was speechless 

تاریخ
٧ ماه پیش

عبارت "زبانم بند امده" به انگلیسی به شکل "I've lost my language" ترجمه می‌شود.

٤,٩٥٩
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٧ ماه پیش

I’m speechless

سلام. I can’t talk  

٣,٤٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٧ ماه پیش

tongue-tied
I get tongue-tied when speaking both English and Spanish.

وقتی هم انگلیسی و هم اسپانیایی صحبت می‌کنم زبانم بند می‌آید.

https://abadis.ir/entofa/tongue-tied/

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tongue-tied

٧,٤٣٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
٦٩
تاریخ
٧ ماه پیش

speechless  /ˈspiːtʃ.ləs/

زبان بند آمده (در اثر تعجب یا ترس)،  ناتوان به تکلم

unable to speak because you are so angry, shocked, surprised, etc.

I was speechless.  زبانم بند آمده بود

Well, I'm speechless Anna. I really don't know what to say.

A: Will you marry me?

B: Oh my God, oh my God, I'm speechless! Wait, yes, yes! Of course!

منابع :

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=speechless

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/speechless

https://idioms.thefreedictionary.com/Im+speechless!

٣,٩٠٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٢٩
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما