پرسش خود را بپرسید
٨٠,٠٠٠ تومان پاداش این پرسش تعلق گرفت به
انفجاری
بمب

"خییییییییییییلی عجله ای"

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٢,٠٣١

تو گوگل ترنسلیت و ربات ها خوب بهم ترجمه نمیدم میزنم لطفا این متن تخصصی رو برام ترجمه کنید خیلی عجله ای مرسی.

این متن به چه کلمه ای یا اصطلاح  انگلیسی  اشاره میکنه ؟

Benefits, other than pay, bonuses, and pensions, provided for employees by their employers. Such benefits may include company cars, sports facilities, free or subsidized catering facilities, health services or insurance, childcare facilities, and free or subsidized accommodation or cheap mortgages. Employers provide fringe benefits for various reasons: to improve the health, morale and thus the performance at work of their employees, to stimulate loyalty to the firm, and to reduce their own and their employees' joint tax liabilities. Some fringe benefits are taxable, others partly taxable: this is an area of perpetual battle between the revenue authorities and tax accountants.

١,٩٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٤

٩٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مزایا، به جز حقوق، پاداش‌ها و مستمری‌ها، که توسط کارفرمایان برای کارکنان فراهم می‌شود. چنین مزایایی ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، تسهیلات غذاخوری رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه سلامت، امکانات مراقبت از کودکان، و اقامت رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های ارزان باشد. کارفرمایان مزایای جانبی را به دلایل مختلفی فراهم می‌کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در محل کار، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر به طور جزئی مشمول مالیات هستند: این حوزه‌ای است که همیشه بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی مورد اختلاف است.

٤,٣٦٥
طلایی
١
نقره‌ای
٥١
برنزی
٤٣
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی به غیر از دستمزد، پاداش‌ها و مستمری‌هایی که برای کارمندها توسط کارفرماهایشان تهیه شده‌اند. این مزایا شاید شامل ماشین‌های شرکتی، تأسیسات ورزشی، تأسیسات کیترینگ (پذیرایی) رایگان یا یارانه‌دهی‌شده (تأمین مالی‌شده)، خدمات یا بیمه‌ی سلامت، تأسیسات مراقبت از کودکان و محل‌های اسکان‌دهی رایگان یا یارانه‌دهی‌شده (تأمین مالی‌شده) یا تسهیلات رهنی ارزان بشوند. 
کارفرماها به دلایل مختلفی مزایای شغلی مهیا می‌کنند: 
اینکه سلامت، روحیه و بنابراین کارمندهایشان را در کار بهتر کنند، اینکه وفاداری(شان) به شرکت را بربینگیزند و اینکه مسئولیت‌های (قانونی) مالیات مشترک (نوعی مالیات که به زوج‌ها بسته می‌شود) خودشان و کارمندهایشان را کاهش بدهند. 
بعضی مزایای شغلی مشمول مالیات هستند: این (قسمت) زمینه‌ی جدال دائمی دربین مقامات درآمد (آن‌هایی که درآمد را اعطا می‌کنند) و حسابدارهای مالیات (داراییچی‌ها) است.

تاریخ
١ روز پیش

تسهیلات نوعی از مزایا، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری است، که توسط کارفرمایان به کارمندان اعطا می­شود. این قبیل مزایا می­تواند شامل اتومبیل­های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ­ی، خدمات بهداشتی یا بیمه (تکمیلی)، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه­ای یا وام مسکن با سود پایین باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف تسهیلات (مزایای جانبی) ارائه می­کنند: برای تقویت سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی­های مالیاتی مشترک خود و کارکنان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات و برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این موضوع در حال حاضر محل مناقشۀ دائمی بین صاحبان درآمد و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
١ هفته پیش

مزایای جانبی، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که کارفرمایان برای کارمندان خود در نظر می گیرند. این مزایا ممکن است شامل اتومبیل شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه دار، خدمات یا بیمه درمانی، مهدکودک و محل اقامت رایگان یا یارانه دار یا وام های ارزان شود. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارکنان خود، برای تحریک وفاداری به شرکت و برای کاهش مالیات مشترک خود و کارکنان خود. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر بخشی از مالیات هستند: این حوزه یک نبرد دائمی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

٨,٦٧٦
طلایی
١
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٧٢
تاریخ
١ هفته پیش

متن اشاره می کنه به "fringe benefits" یا مزایای جانبی ، که مزایای اضافی هستند که کارفرمایان علاوه بر حقوق، پاداش و بازنشستگی به کارمندان خود ارائه می دهند. این مزایا می تواند بسته به شرکت بسیار متفاوت باشد، اما معمولا شامل موارد زیر می شود:
* ماشین شرکت: ممکن است به کارمند یک خودرو برای استفاده در کار و امور شخصی داده شود.
* امکانات ورزشی: برخی شرکت ها دارای امکانات ورزشی مانند باشگاه، استخر شنا یا زمین تنیس هستند که کارمندان می توانند به صورت رایگان یا با تخفیف از آنها استفاده کنند.
* غذاخوری یا کمک هزینه غذا: شرکت ها ممکن است وعده های غذایی رایگان یا یارانه دار را در سلف سرویس یا به صورت کمک هزینه ارائه دهند.
* بیمه درمانی: کارفرما ممکن است بیمه درمانی یا خدمات مرتبط با سلامت مانند دندانپزشکی یا چشم پزشکی را برای کارمندان تأمین کند.
* نگهداری از کودک: برخی شرکت ها مهدکودک دارند یا هزینه مهدکودک کارمندان را تقبل می کنند.
* مسکن یا وام مسکن ارزان: شرکت ها ممکن است به کارمندان خانه سازمانی بدهند یا با ارائه وام های کم بهره به خرید خانه توسط کارمندان کمک کنند.
کارفرمایان دلایل مختلفی برای ارائه این مزایا دارند، از جمله:
* بهبود سلامتی، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارکنان
* افزایش وفاداری کارمندان به شرکت
* کاهش مالیات برای کارفرما و کارمند (در برخی موارد)
مزایای جانبی می تواند بخش ارزشمندی از حقوق کل کارمند باشد. هنگام بررسی پیشنهاد شغلی، توجه به ارزش این مزایا نیز مهم است.
نکات تکمیلی در مورد مزایای جانبی:
* در دسترس بودن و ارزش این مزایا می تواند در کشورهای مختلف و صنایع مختلف بسیار متفاوت باشد.
* برخی از مزایای جانبی مانند مرخصی با حقوق و بیمه درمانی در برخی کشورها الزامی است.
* ارائه سایر مزایای جانبی اختیاری است و به تصمیم کارفرما بستگی دارد.
* ارزش برخی از مزایای جانبی ممکن است مشمول مالیات شود و کارمندان باید مالیات کل ارزش آن ها را پرداخت کنند.
 

٤١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
١ هفته پیش

مزایایی غیر از پرداخت پاداش و حقوق بازنشستگی که توسط کارفرمایان برای کارمندان ارائه می‌شود، این مزایا ممکن است شامل امکانات ورزشی خودروهای شرکتی باشد، خدمات بهداشتی و خدمات بهداشتی رایگان یا تسهیلات پذیرایی یارانه‌ای یا تسهیلات مراقبت از کودکان بیمه و مسکن رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های مسکن ارزان که کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می‌کنند تا بهبود وضعیت را بهبود بخشند. روحیه سلامت و در نتیجه عملکرد کارکنان خود برای تحریک وفاداری به شرکت و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات برخی دیگر تا حدیحسابداران  مشمول مالیات هستند.

١,٧٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی که کارفرمایان به غیر از حقوق، پاداش و حقوق بازنشستگی به کارمندان خود ارائه می‌دهند. این مزایا ممکن است شامل موارد زیر باشد: اتومبیل شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه درمانی، مهدکودک و خوابگاه رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های ارزان. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می دهند: برای بهبود سلامتی و روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارکنان خود، برای ایجاد وفاداری به شرکت و برای کاهش مالیات مشترک خود و کارمندانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، و در برخی دیگر، بخشی از آن مزایا، مشمول مالیات می‌شود: این زمینه‌ای است که در آن، دائماً بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی درگیری وجود دارد.

٥٧,٦١٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٩٨
برنزی
٢٨٤
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی به غیر از حقوق، پاداش و حقوق بازنشستگی، توسط کارفرمایان به کارمندان ارائه میشود. مزایایی که شامل: ماشین های شرکتی، امکانات ورزشی، کمک هزینه امکانات پدیرایی یا (امکانات پذیرایی)رایگان، کمک هزینه مسکن یا رهن ارزان قیمت، میشود.
کارفرمایان این مزایای شغلی را به دلایل متعددی ارائه میدهند: برای بهبود سلامتی، روحیه وبدین ترتیب، عملکرد کاری کارمندان. برای تشدید وفاداری کارمندان به شرکت، و برای کاهش بدهی های مالیاتی خود و کارمندانشان. برخی از این مزایا مشمول مالیات، و برخی دیگر، قسمتی از آنها مشمول مالیات میشود. این نبردی متداوم بین متصدیان درآمد و مامورین مالیاتی است.

امیدوارم مفید باشه

٢٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی که برای کارمندان توسط کارفرمایان تایین میشوند، جدا از حقوق عادی و انعام و حقوق بازنشستگی. این امکانات ممکن است شامل اجاره ماشین های شرکت، امکانات ورزشی ، سرویس های سلامت یا بیمه ها، امکاناتی برای مراقبت از فرزندان، دادن منزل برای کمک به معیشت، وام مسکن ارزان، و امکانات متنوعی برای دلایل مختلف: برطرف کردن مشکلات سلامتی، روحیه بخشیدن به کارمند برای عملکرد بهتر، به دست آوردن اخلاص کارمندان، و کاستن از بدهی های مالیاتی مشترکشان. این مسئله نقطه‌ی رقابت  دائمی میان  مسئولان مالیات و مخارج و حسابداران مالیاتی است

٢٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

 employers might offer to their employees. 

• Health insurance
• Dental insurance
• Vision insurance
• Life insurance
• Disability insurance
• Paid time off (PTO)
• Paid parental leave
• Retirement plans, such as 401(k)s or IRAs
• Flexible work arrangements, such as telecommuting
• Employee assistance programs (EAPs), which offer counseling and other resources

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایا، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان برای کارمندان ارائه می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک منطقه جنگ دائمی بین مقامات درآمد و حساب داران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی که کارفرمایان علاوه بر حقوق، پاداش و مستمری به کارکنان خود ارائه می‌دهند. این مزایا می‌تواند شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، غذاخوری رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه درمانی، امکانات نگهداری کودکان، و مسکن رایگان یا ارزان قیمت یا وام‌های ارزان باشد. کارفرمایان این مزایا را برای بهبود سلامت، روحیه و عملکرد کاری کارکنان، تشویق به وفاداری به شرکت و کاهش هزینه‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنان ارائه می‌دهند. برخی از این مزایا مشمول مالیات هستند و برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک زمینه‌ی نبرد همیشگی بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی به غیر از دستمزد، پاداش‌ها و مستمری‌هایی که برای کارمندها توسط کارفرماهایشان تهیه شده‌اند. این مزایا شاید شامل ماشین‌های شرکتی، تأسیسات ورزشی، تأسیسات کیترینگ (پذیرایی) رایگان یا یارانه‌دهی‌شده (تأمین مالی‌شده)، خدمات یا بیمه‌ی سلامت، تأسیسات مراقبت از کودکان و محل‌های اسکان‌دهی رایگان یا یارانه‌دهی‌شده (تأمین مالی‌شده) یا تسهیلات رهنی ارزان بشوند. 
کارفرماها به دلایل مختلفی مزایای شغلی مهیا می‌کنند: 
اینکه سلامت، روحیه و بنابراین کارمندهایشان را در کار بهتر کنند، اینکه وفاداری(شان) به شرکت را بربینگیزند و اینکه مسئولیت‌های (قانونی) مالیات مشترک (نوعی مالیات که به زوج‌ها بسته می‌شود) خودشان و کارمندهایشان را کاهش بدهند. 
بعضی مزایای شغلی مشمول مالیات هستند: این (قسمت) زمینه‌ی جدال دائمی دربین مقامات درآمد (آن‌هایی که درآمد را اعطا می‌کنند) و حسابدارهای مالیات (داراییچی‌ها) است.

٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

Bonus

A bonus is a financial reward that is given to an employee beyond their normal salary or wages. It can be given as an incentive to encourage certain behavior or to reward good performance.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

به fringe benefits اشاره میکنه

به معنای مزایای شغلی

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

این متن به کلمه یا اصطلاح انگلیسی "Fringe Benefits" اشاره می‌کند.

ترجمه متن: مزایایی غیر از حقوق، پاداش‌ها و حقوق بازنشستگی که توسط کارفرمایان به کارکنان ارائه می‌شود. این مزایا ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا با تخفیف، خدمات یا بیمه سلامت، امکانات مراقبت از کودکان، و اقامتگاه‌های رایگان یا با تخفیف و یا وام‌های با بهره کم باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارکنانشان، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند و برخی دیگر تا حدودی مشمول مالیات می‌شوند: این حوزه‌ای است که همواره بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی مورد بحث است.

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی غیر از حقوق، پاداش‌ها و حقوق بازنشستگی توسط کارفرمایان به کارمندان ارائه می‌شود. این مزایا ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، خدمات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودکان و اقامتگاه‌های رایگان یا یارانه‌ای و وام‌های ارزان باشند. کارفرمایان به دلایل مختلف این مزایای جنبی را ارائه می‌دهند: بهبود سلامتی، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در کار، تحریک وفاداری به شرکت و کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از این مزایا مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی (بخشی از آن) مشمول مالیات هستند: این حوزه‌ای است که  مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی دائماً در آن در حال  نبردند.

این متن درمورد fringe benefits  هست که به معنی «مزایای جانبی که علاوه بر حقوق و معمولاً به شکل غیر از پول ارائه می‌شوند» هست.

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان برای کارمندانشان ارائه می شود. این مزایا ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا کمک هزینه ای ، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا کمک هزینه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی(فوق العاده شغلی) ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، افزایش روحیه و در نتیجه عملکرد بهتر کارکنان خود، تحریک و افزایش وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدودی مشمول مالیات میشوند: این یک محدوده درگیری ابدی بین مسئولین مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی به غیر از دستمزد، پاداش‌ها و مستمری‌هایی که برای کارمندها توسط کارفرماهایشان تهیه شده‌اند. این مزایا شاید شامل ماشین‌های شرکتی، تأسیسات ورزشی، تأسیسات کیترینگ (پذیرایی) رایگان یا یارانه‌دهی‌شده (تأمین مالی‌شده)، خدمات یا بیمه‌ی سلامت، تأسیسات مراقبت از کودکان و محل‌های اسکان‌دهی رایگان یا یارانه‌دهی‌شده (تأمین مالی‌شده) یا تسهیلات رهنی ارزان بشوند. 
کارفرماها به دلایل مختلفی مزایای شغلی مهیا می‌کنند: 
اینکه سلامت، روحیه و بنابراین کارمندهایشان را در کار بهتر کنند، اینکه وفاداری(شان) به شرکت را بربینگیزند و اینکه مسئولیت‌های (قانونی) مالیات مشترک (نوعی مالیات که به زوج‌ها بسته می‌شود) خودشان و کارمندهایشان را کاهش بدهند. 
بعضی مزایای شغلی مشمول مالیات هستند: این (قسمت) زمینه‌ی جدال دائمی دربین مقامات درآمد (آن‌هایی که درآند را اعطا می‌کنند) و حسابدارهای مالیات (داراییچی‌ها) است.

٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

به fringe benefits اشاره میکنه

به معنای مزایای شغلی

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

منظور این متن   fringe benefits یا perk هست که در کتاب  Cambridge IELTS 9/ Test 1/ Section 1  اشاره شده.

مزایایی، غیر از حقوق، پاداش‌ها و حقوق بازنشستگی، که توسط کارفرمایان برای کارکنان فراهم می‌شود. این مزایا می‌تواند شامل خودروهای شرکت، امکانات ورزشی، تسهیلات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات نگهداری از کودکان، و اقامت رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف این مزایای جانبی را فراهم می‌کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود در کار، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر به طور جزئی مشمول مالیات هستند: این یک منطقه از جنگ همیشگی بین مقامات مالیاتی(سازمان های دولتی مسئول اداره و اجرای قوانین مالیاتی) و حسابداران مالیاتی(متخصص در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه مشاوره مالیاتی و.. ) است.

٢,٢٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٢ هفته پیش

سود،به غیر از حقوق، پاداش و انعام، و حقوق مستمری با بازنشستگی که توسط کارفرما بر کارمند مهیا شده. این چنین سود و پاداش می تواند شامل: ماشین متعلق به شرکت، امکانات ورزشی، امکانات تهیه غذا به صورت رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات برای نگهداری از کودک، و منزل رایگان یا یارانه ای یا رهن ارزان. کارفرما ها سود مازاد و کناری را برای دلایل مختلف فراهم می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و دلگرمی و بنابراین (بهبود) عملکرد در کار کامندان شان تا وفاداری به شرکت را برانگیزند و تا دین و بدهی مالیات مشترک هم خود و هم کارمندان شان را بکاهند. برخی از سود مازاد(که کارفرما در اختیار کارمند می گذارد) مشمول مالیات است، بقیه بخشی اش مشمول مالیات است، این یک میدان نبرد همیشگی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.


کلمه:perk

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

سلام و عرض ارادت 

مزایا، به غیر از حقوق، پاداش‌ها و حقوق بازنشستگی، که توسط کارفرمایان به کارمندان ارائه می‌شود. این مزایا ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، تسهیلات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودکان، و محل اقامت رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های ارزان‌قیمت باشد. کارفرمایان برای دلایل مختلفی مزایای جانبی را ارائه می‌دهند: بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در کار، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش تعهدات مالیاتی مشترک خود و کارمندانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات: این یک زمینه‌ی همیشگی  تقابل و  نبرد بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

این متن به کلمه "fringe benefits" اشاره می‌کند. "Fringe benefits" به مزایای جانبی یا مزایای غیر نقدی ارائه شده توسط کارفرمایان به کارکنان اشاره دارد که شامل انواع مختلف تسهیلات و خدمات می‌شود.

٣,٦٣٤
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٧
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

این متن به fringe benefits اشاره داره.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای جانبی که کارفرمایان برای کارمندان خود فراهم می‌کنند، علاوه بر حقوق، پاداش‌ها و حقوقهای بازنشستگی‌، شامل امکاناتی مانند خودروهای شرکت، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا با هزینه کمتر، خدمات بهداشتی و بیمه، بیمه‌های بهداشت ، امکانات مراقبت از کودکان، و اقامتگاه‌های رایگان یا با هزینه کم تر یا وام‌های مسکن ارزان می‌شود. کارفرمایان مزایای جانبی را به دلایل مختلف فراهم می‌کنند: برای بهبود سلامت، افزایش روحیه و در نتیجه عملکرد بهتر کاری کارمندان خود، بیشتر کردن وفاداری کارمندان به شرکت و کاهش مسئولیت‌های مالیاتی مشترک بین  خود و کارمندانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر به طور جزئی مشمول مالیات هستند: این یک حوزه از   زد و خورد دائمی بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

این متن به fringe benefits اشاره داره.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای جانبی که کارفرمایان برای کارمندان خود فراهم می‌کنند، علاوه بر حقوق، پاداش‌ها و حقوقهای بازنشستگی‌، شامل امکاناتی مانند خودروهای شرکت، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا با هزینه کمتر، خدمات بهداشتی و بیمه، بیمه‌های بهداشت ، امکانات مراقبت از کودکان، و اقامتگاه‌های رایگان یا با هزینه کم تر یا وام‌های مسکن ارزان می‌شود. کارفرمایان مزایای جانبی را به دلایل مختلف فراهم می‌کنند: برای بهبود سلامت، افزایش روحیه و در نتیجه عملکرد بهتر کاری کارمندان خود، بیشتر کردن وفاداری کارمندان به شرکت و کاهش مسئولیت‌های مالیاتی مشترک بین  خود و کارمندانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر به طور جزئی مشمول مالیات هستند: این یک حوزه از  زد و خورد دائمی بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایا، غیر از حقوق، پاداش و مستمری، توسط کارفرمایان به کارکنان ارائه می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل سرویس محل کار، تسهیلات ورزشی، کترینگ رایگان یا ارزانتر، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان و محل سکونت رایگان یا ارزانتر یا رهن با تخفیف باشد.

کارفرمایان به دلایل مختلف، برای ارتقاء سلامتی، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود در محل کار، این مزایای جانبی را ارائه می دهند تا وفاداری آنها را نسبت به شرکت تحریک کنند و مشمولیت مالیاتی مشترک خود و کارکنشان را کاهش دهند. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات و برخی دیگر تا حدی مشمول آن هستند: این همان حوزه همیشگی منازعه بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی غیر از حقوق، پاداش و حقوق بازنشستگی که توسط کارفرمایان برای کارکنان فراهم می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکت، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودکان و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان مزایای جانبی را به دلایل مختلف ارائه می دهند: بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد در محل کار کارکنان خود، تقویت وفاداری به شرکت و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنان خود. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این منطقه نبرد دائمی بین متصدیان درامد و حسابداران مالیاتی است.

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مسئله‌ی امکانات و مزایایی که توسط کارفرمایان به کارمندان داده میشود ، نقطه‌ی رقابت  دائمی میان  مسئولان مالیات و مخارج و حسابداران مالیاتی است.

٢٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

با سلام

مزایا، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان برای کارمندان ارائه می شود.

 چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان.

 برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک منطقه جنگ دائمی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

erytjdhrf trssrt drtx

١,٤٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٥٤
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی به غیر از حقوق، پاداش و حقوق بازنشستگی، توسط کارفرمایان به کارمندان ارائه میشود. مزایایی که شامل: ماشین های شرکتی، امکانات ورزشی، کمک هزینه امکانات پدیرایی یا (امکانات پذیرایی)رایگان، کمک هزینه مسکن یا رهن ارزان قیمت، میشود.
کارفرمایان این مزایای شغلی را به دلایل متعددی ارائه میدهند: برای بهبود سلامتی، روحیه وبدین ترتیب، عملکرد کاری کارمندان. برای تشدید وفاداری کارمندان به شرکت، و برای کاهش بدهی های مالیاتی خود و کارمندانشان. برخی از این مزایا مشمول مالیات، و برخی دیگر، قسمتی از آنها مشمول مالیات میشود. این نبردی متداوم بین متصدیان درآمد و مامورین مالیاتی است.

امیدوارم مفید باشه

٢٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
٢ هفته پیش

پاداش یا جایزه یا سود یا بهره

٤٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٢ هفته پیش

این متن به اصطلاح  fringe benefits   اشاره داره که معنی مزایای مازاد بر حقوق رو میده: 
مزایا، علاوه بر حقوق، پاداش‌ها و مستمری‌ها، که توسط کارفرمایان برای کارکنان فراهم می‌شود. این مزایا ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات غذاخوری رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه بهداشتی، امکانات مراقبت از کودکان، و اقامت رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های مسکن ارزان باشند. کارفرمایان به دلایل مختلفی مزایای جانبی را ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در محل کار، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش مالیات‌های مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر به صورت جزئی مشمول مالیات می‌شوند: این یک حوزه از مبارزه همیشگی بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای جانبی، به غیر از حقوق، پاداش و بازنشستگی، که توسط کارفرمایان برای کارمندان فراهم می‌شود. این مزایا ممکن است شامل اتومبیل‌های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات تغذیه رایگان یا با هزینه تخفیف دار، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودکان، و اقامت رایگان یا با هزینه تخفیف دار یا وام مسکن ارزان قیمت باشد. کارفرمایان مزایای جانبی را به دلایل مختلف فراهم می‌کنند: بهبود سلامتی، اعتبار و عملکرد کاری کارمندان خود، تحریک وفاداری به شرکت و کاهش مسئولیت‌های مالیاتی مشترک خود و کارمندان. برخی از مزایای جانبی قابل مالیات هستند، برخی دیگر جزئیاً قابل مالیات هستند: این یک حوزه‌ی نبرد دائمی بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیات است.

(ترجمه متن)

٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش

سلام دوست عزیز 
این متن بنظرم به  کلمه ی 
fringe benefits
اشاره میکنه 
که در کل به معنی "پرداخت های اضافه بر مزد مثلا به حساب بازنشستگی یا بیمه یا مرخصی با حقوق"  در کل "مزایا" میشه .
مزایای سازمانی مثل محل سکونت یا وسیله ی نقلیه ای که در اختیار کارمندان قرار میگیره یا بن ها و کالابرگ های خرید.....
 

٤٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣
تاریخ
٢ هفته پیش

این متن به پاداش و مزایایی اشار ه داره که کارفرما به کارمندانش میده. مثلا ممکنه امکانات ورزشی، اسکان، خدمات سلامتی، ماشین های سازمانی و ... باشه . کارفرما با این کار  وفاداری کارمند به سازمان رو تثبیت می کنه و سلامتی اخلاق و در نتیجه عملکرد کارمنددر سازمان ارتقا پیدا میکنه.  این مسئله جدال دائمی بین  حسابداران مالیاتی و  مسئولین بودجه و حقوق رو  شامل میشه

١,١٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
١٦
تاریخ
٢ هفته پیش

Perks

این اصطلاح معنی دقیقش میشه

Special benefits you get from your job 

٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش

این متن به اصطلاح fringe benefits  اشاره داره که معنیش میشه مزایای مازاد بر حقوق:
مزایا، علاوه بر حقوق، پاداش‌ها و مستمری‌ها، که توسط کارفرمایان برای کارکنان فراهم می‌شود. این مزایا ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات غذاخوری رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه بهداشتی، امکانات مراقبت از کودکان، و اقامت رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های مسکن ارزان باشند. کارفرمایان به دلایل مختلفی مزایای جانبی را ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در محل کار، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش مالیات‌های مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر به صورت جزئی مشمول مالیات می‌شوند: این یک حوزه از مبارزه همیشگی بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی که به جز حقوق، پاداش‌ها و بازنشستگی توسط کارفرمایان برای کارمندان فراهم می‌شود. این مزایا ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، تسهیلات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودکان، و اسکان رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های مسکن ارزان قیمت باشد. کارفرمایان به دلایل مختلفی مزایای جانبی را ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارمندانشان، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش مسئولیت‌های مالیاتی مشترک خود و کارمندانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات: این یک حوزه دائمی نبرد بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

به "Fringe Benefits"  اشاره داره. به معنی مزایای جانبی

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایا، غیر از حقوق، پاداش و مستمری، توسط کارفرمایان به کارکنان ارائه می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل سرویس محل کار، تسهیلات ورزشی، کترینگ رایگان یا ارزانتر، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان و محل سکونت رایگان یا ارزانتر یا رهن با تخفیف باشد.

کارفرمایان به دلایل مختلف، برای ارتقاء سلامتی، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود در محل کار، این مزایای جانبی را ارائه می دهند تا وفاداری آنها را نسبت به شرکت تحریک کنند و مشمولیت مالیاتی مشترک خود و کارکنشان را کاهش دهند. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات و برخی دیگر تا حدی مشمول آن هستند: این همان حوزه همیشگی منازعه بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای جانبی، به جز حقوق، پاداش‌ها و حقوق بازنشستگی، که توسط کارفرمایان به کارکنان ارائه می‌شود. این مزایا ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، تسهیلات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات نگهداری کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های ارزان‌قیمت باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامتی، روحیه و عملکرد کارکنان در کار، برای تقویت وفاداری به شرکت و برای کاهش تعهدات مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی به طور جزئی مشمول مالیات می‌شوند: این حوزه‌ای است که همواره مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی بر سر آن با یکدیگر جنگ دارند.( باهم درگیر هستند.)

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

با سلام

مزایا، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان برای کارمندان ارائه می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک منطقه جنگ دائمی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

داره درباره‌ی مزایای جانبی صحبت می‌کنه: Fringe benefits

مزایای جانبی، همانطور که توضیح داده شد، طیف وسیعی از مزایا و مزایای غیر پولی را در بر می گیرد که توسط کارفرمایان برای کارکنان خود با هدف بهبود سلامت، روحیه و عملکرد در محل کار ارائه می شود. این مزایا ممکن است شامل موارد زیر باشد: اتومبیل های شرکتی: برخی از شرکت ها وسایل نقلیه را برای کارمندان، یا برای استفاده شخصی و تجاری یا صرفاً برای اهداف تجاری ارائه می دهند. امکانات ورزشی: دسترسی به امکانات ورزشی در محل یا خارج از محل، مانند سالن های ورزشی، استخرهای شنا یا باشگاه های ورزشی، می تواند کارکنان را به حفظ سلامت و تندرستی بدن تشویق کند. امکانات پذیرایی: وعده‌های غذایی و نوشیدنی‌های رایگان یا یارانه‌ای می‌تواند محیط کار را بهبود بخشد و حس اجتماعی را در بین کارکنان تقویت کند. خدمات درمانی یا بیمه: کارفرمایان ممکن است برای حمایت از سلامت روانی و جسمی کارکنان، بیمه درمانی ارائه دهند یا به خدمات بهداشتی در محل، مانند کلینیک های پزشکی یا خدمات مشاوره دسترسی داشته باشند. تسهیلات مراقبت از کودکان: برخی از شرکت ها برای حمایت از کارمندان دارای فرزندان و کمک به تعادل بین مسئولیت های کاری و خانوادگی، مراقبت از کودکان در محل یا یارانه ای ارائه می دهند. مسکن یا وام مسکن ارزان: برخی کارفرمایان ممکن است مسکن یارانه ای یا نرخ وام مسکن ترجیحی را به کارمندان ارائه دهند و به آنها کمک کند هزینه های زندگی خود را مدیریت کنند و به ثبات مالی دست یابند. این مزایای جانبی می تواند مزایای متعددی را هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان ایجاد کند، مانند: افزایش رضایت و وفاداری کارکنان، که منجر به نرخ نگهداری بالاتر و هزینه های جابجایی کمتر می شود. عملکرد و بهره وری کاری بهبود یافته، زیرا کارکنان ممکن است نسبت به شغل خود انگیزه و تعهد بیشتری داشته باشند. مزایای مالیاتی برای هر دو طرف، زیرا برخی از مزایای جانبی ممکن است به طور کامل یا جزئی از مالیات معاف باشند، بسته به مقررات مالیاتی محلی. با این حال، همانطور که ذکر شد، رفتار مالیاتی مزایای جانبی یک حوزه پیچیده و دائماً در حال تحول است، با بحث‌های مداوم بین مقامات مالیاتی و متخصصان مالیاتی که به دنبال شفاف‌سازی و تعریف بدهی‌های مالیاتی مرتبط با این مزایا هستند.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی علاوه بر حقوق، بن ها و بازنشستگی توسط کارفرما برای کارمندان فراهم است. مزایایی از قبیل ماشین شرکتی( خودروی اهدایی از طرف شرکت به کارمند در طول مدت خدمت)، تسهیلات ورزشی، ژتون های غذایی رایگان و یا با تخفیف( برای خرید از رستوران ها)، خدمات سلامت و بیمه، کمک هزینه ها و تسهیلات مراقبت از فرزندان، اسکان رایگان یا  کمک هزینه اجاره مسکن و  وامهای کم سود خرید ملک یا زمین.این  مزایای اضافی به این دلایل فراهم  می شود: ارتقای سلامت، روحیه و عملکرد پرسنل در محل کار، ایجاد حس تعصب و تعلق به سیستم و شرکت،  جبران بخشی از  هزینه های مالیاتی شرکت و همچنین کارمندان( شرکت بابت این تسهیلات ارفاق مالیاتی میگیره و کارمندان هم که حقوق بیشتری میگیرن به تسبت مالیات پرداختیشون)، به بخشی از این مزایا مالیات تعلق میگیرد و بخشی از آنها هم نه. این یک  کشمکش همیشگی و تمام ناشدنی بین صاحبان درآمد و  حسابرسان مالیاتی  است. 

٣٢١,٠٥٢
طلایی
١٤٩
نقره‌ای
٨٥٩
برنزی
٩٦١
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایا به غیر از حقوق، پاداش و مستمری ‌است‌که‌توسط‌کارفرمایان برای کارمندان ارائه می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا به‌صورت‌کمک‌هزینه، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان‌و مسکن رایگان یا یارانه ای‌ یا وام مسکن ارزان‌قیمت‌ باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای اضافی‌ ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود  و کارکنانشان. 

بعضی‌ از مزایای جانبی(اضافی) مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این‌ زمینه‌ مبارزه‌مداوم‌ بین مقاما‌ت  اداره‌مالیات‌و حسابداران مالیاتی است.

١٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

این متن به اصطلاح انگلیسی "Fringe Benefits" اشاره می‌کند.

٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش

من به گوگل ترنسلیت دادم خیلی واضح ترجمه کرد. دربارۀ مزایای شغلی هست.

مزایا، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان برای کارمندان ارائه می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک منطقه جنگ دائمی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش

Fringe benefits  مزایای جانبی

مزایای جانبی، همانطور که توضیح داده شد، طیف وسیعی از مزایا و مزایای غیر پولی را در بر می گیرد که توسط کارفرمایان برای کارکنان خود با هدف بهبود سلامت، روحیه و عملکرد در محل کار ارائه می شود. این مزایا ممکن است شامل موارد زیر باشد: اتومبیل های شرکتی: برخی از شرکت ها وسایل نقلیه را برای کارمندان، یا برای استفاده شخصی و تجاری یا صرفاً برای اهداف تجاری ارائه می دهند. امکانات ورزشی: دسترسی به امکانات ورزشی در محل یا خارج از محل، مانند سالن های ورزشی، استخرهای شنا یا باشگاه های ورزشی، می تواند کارکنان را به حفظ سلامت و تندرستی بدن تشویق کند. امکانات پذیرایی: وعده‌های غذایی و نوشیدنی‌های رایگان یا یارانه‌ای می‌تواند محیط کار را بهبود بخشد و حس اجتماعی را در بین کارکنان تقویت کند. خدمات درمانی یا بیمه: کارفرمایان ممکن است برای حمایت از سلامت روانی و جسمی کارکنان، بیمه درمانی ارائه دهند یا به خدمات بهداشتی در محل، مانند کلینیک های پزشکی یا خدمات مشاوره دسترسی داشته باشند. تسهیلات مراقبت از کودکان: برخی از شرکت ها برای حمایت از کارمندان دارای فرزندان و کمک به تعادل بین مسئولیت های کاری و خانوادگی، مراقبت از کودکان در محل یا یارانه ای ارائه می دهند. مسکن یا وام مسکن ارزان: برخی کارفرمایان ممکن است مسکن یارانه ای یا نرخ وام مسکن ترجیحی را به کارمندان ارائه دهند و به آنها کمک کند هزینه های زندگی خود را مدیریت کنند و به ثبات مالی دست یابند. این مزایای جانبی می تواند مزایای متعددی را هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان ایجاد کند، مانند: افزایش رضایت و وفاداری کارکنان، که منجر به نرخ نگهداری بالاتر و هزینه های جابجایی کمتر می شود. عملکرد و بهره وری کاری بهبود یافته، زیرا کارکنان ممکن است نسبت به شغل خود انگیزه و تعهد بیشتری داشته باشند. مزایای مالیاتی برای هر دو طرف، زیرا برخی از مزایای جانبی ممکن است به طور کامل یا جزئی از مالیات معاف باشند، بسته به مقررات مالیاتی محلی. با این حال، همانطور که ذکر شد، رفتار مالیاتی مزایای جانبی یک حوزه پیچیده و دائماً در حال تحول است، با بحث‌های مداوم بین مقامات مالیاتی و متخصصان مالیاتی که به دنبال شفاف‌سازی و تعریف بدهی‌های مالیاتی مرتبط با این مزایا هستند.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

با سلام

مزایایی، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان برای کارمندان ارائه می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک منطقه جنگ دائمی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی به غیر از حقوق، پاداش و حقوق بازنشستگی، توسط کارفرمایان به کارمندان ارائه میشود. مزایایی که شامل: ماشین های شرکتی، امکانات ورزشی، کمک هزینه امکانات پدیرایی یا (امکانات پذیرایی)رایگان، کمک هزینه مسکن یا رهن ارزان قیمت، میشود.
کارفرمایان این مزایای شغلی را به دلایل متعددی ارائه میدهند: برای بهبود سلامتی، روحیه وبدین ترتیب، عملکرد کاری کارمندان. برای تشدید وفاداری کارمندان به شرکت، و برای کاهش بدهی های مالیاتی خود و کارمندانشان. برخی از این مزایا مشمول مالیات، و برخی دیگر، قسمتی از آنها مشمول مالیات میشود. این نبردی متداوم بین متصدیان درآمد و مامورین مالیاتی است.

امیدوارم مفید باشه

٢٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
٢ هفته پیش

این متن به پاداش و مزایایی اشار ه داره که کارفرما به کارمندانش میده. مثلا ممکنه امکانات ورزشی، اسکان، خدمات سلامتی، ماشین های سازمانی و ... باشه . کارفرما با این کار  وفاداری کارمند به سازمان رو تثبیت می کنه و سلامتی اخلاق و در نتیجه عملکرد کارمنددر سازمان ارتقا پیدا میکنه.  این مسئله جدال دائمی بین  حسابداران مالیاتی و  مسئولین بودجه و حقوق رو  شامل میشه

١,١٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
١٦
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی که وجود داره، غیر از  پرداختی ها، پاداش ها و مستمری های دیگه است. این مزایا می‌تونه ماشین از طرف شرکت،  امکانات رفاهی ورزشی، وعده های غذایی مجانی یا با تخفیف باشه، می‌تونه خدمات مربوط به سلامت و بیمه باشه، مهد کودک های  با تخفیف،  مهمانسرا های مجانی و یا با تخفیف و یا رهن  ارزان قیمت باشه. کارفرمایان این مزایای  حاشیه ای رو به چند دلیل ارایه می‌دهند: افزایش سطح سلامت و روحیه کارمندان و در نتیجه افزایش عملکرد آنها ، تقویت حس اعتماد به شرکت،  و کاهش تعهد مربوط به مالیات خود و کارمندان. بعضی از این مزایا ی حاشیه ای،  مشمول مالیات میشوندو  بعضی مالیات جزیی دارند. این حیطه ، محلی برای دعوای همیشگی بین مأموران مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

١٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی به غیر از حقوق، پاداش و حقوق بازنشستگی، توسط کارفرمایان به کارمندان ارائه میشود. مزایایی که شامل: ماشین های شرکتی، امکانات ورزشی، کمک هزینه امکانات پدیرایی یا (امکانات پذیرایی)رایگان، کمک هزینه مسکن یا رهن ارزان قیمت، میشود.
کارفرمایان این مزایای شغلی را به دلایل متعددی ارائه میدهند: برای بهبود سلامتی، روحیه وبدین ترتیب، عملکرد کاری کارمندان. برای تشدید وفاداری کارمندان به شرکت، و برای کاهش بدهی های مالیاتی خود و کارمندانشان. برخی از این مزایا مشمول مالیات، و برخی دیگر، قسمتی از آنها مشمول مالیات میشود. این نبردی متداوم بین متصدیان درآمد و مامورین مالیاتی است.

امیدوارم مفید باشه

٢٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای شغلی، علاوه بر حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان به کارکنان ارائه می‌شود، شامل موارد متنوعی می‌شود. از جمله این مزایا می‌توان به خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، خدمات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات درمانی یا بیمه، مهدکودک، و مسکن رایگان یا یارانه‌ای یا وام مسکن ارزان اشاره کرد. کارفرمایان به دلایل مختلفی این مزایای شغلی را ارائه می‌دهند: بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در محل کار، افزایش وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی‌های مالیاتی خود و کارکنان. برخی از مزایای شغلی مشمول مالیات می‌شوند، برخی دیگر بخشی از آن‌ها مشمول مالیات است: این موضوع همواره محل بحث و اختلاف بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی بوده است.

١,٢٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٦
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

متن در مورد مزایای جانبیه که کارفرما برای کارکنان خودش فراهم می‌کنه و معادل اصطلاح انگلیسی "Fringe Benefits" هستش.
ترجمه متن:
مزایای جانبی عبارت است از کلیه امتیازات و خدمات رفاهی که کارفرمایان برای کارکنان خود فراهم می‌نمایند و ماهیتی فراتر از پرداخت‌های نقدی مانند حقوق، پاداش و مستمری دارند. این مزایا شامل طیف گسترده‌ای از امکانات و خدمات از تسهیلات و سرویس حمل و نقل و خودروی سازمانی گرفته تا ارائه امکانات تندرستی و سرگرمی نظیر باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها و غذاخوری‌های ارزان قیمت یا رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی، مراکز نگهداری از کودکان و امکانات مسکن ارزان یا رایگان را در بر می‌گیرد. کارفرمایان انگیزه‌های متعددی برای اعطای این گونه مزایا دارند که عبارتند از: ارتقای سطح سلامت جسمی و روحی کارکنان به منظور بهبود راندمان و بهره‌وری آنان در محیط کاری، تقویت حس تعلق و وفاداری نسبت به سازمان و در نهایت کاهش بار مالیاتی متقابل بر دوش کارفرما و کارگر. برخی از این مزایا مشمول پرداخت مالیات می‌باشند، و برخی دیگر نیز تا حدودی مشمول مالیات جزئی می‌شوند و این موضوع همواره یک مسئله چالش‌برانگیز میان مراجع مالیاتی و حسابداران مالیاتی بوده است.

٤٤١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای شغلی، علاوه بر حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان به کارکنان ارائه می‌شود، شامل موارد متنوعی می‌شود. از جمله این مزایا می‌توان به خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، خدمات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات درمانی یا بیمه، مهدکودک، و مسکن رایگان یا یارانه‌ای یا وام مسکن ارزان اشاره کرد. کارفرمایان به دلایل مختلفی این مزایای شغلی را ارائه می‌دهند: بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در محل کار، افزایش وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی‌های مالیاتی خود و کارکنان. برخی از مزایای شغلی مشمول مالیات می‌شوند، برخی دیگر بخشی از آن‌ها مشمول مالیات است: این موضوع همواره محل بحث و اختلاف بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی بوده است.

١,٢٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٦
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای جانبی، مزایایی غیر از حقوق، پاداش و بازنشستگی است که کارفرمایان برای کارمندان خود در نظر می‌گیرند. این مزایا ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • ماشین شرکت
 • امکانات ورزشی
 • رستوران‌های شرکتی رایگان یا یارانه‌ای
 • خدمات یا بیمه درمانی
 • امکانات نگهداری از کودک
 • اسکان رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های رهنی ارزان

کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می‌دهند:

 • برای بهبود سلامتی، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارکنان خود
 • برای تحریک وفاداری به شرکت
 • برای کاهش مالیات مشترک خود و کارکنانشان

برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر بخشی از آن مشمول مالیات می‌شوند. این حوزه‌ای از نبرد دائمی بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی که کارفرمایان برای کارمندان خود فراهم می‌کنند، در کنار حقوق، پاداش و مستمری‌ها، به عنوان مزایای جانبی شناخته می‌شوند. این مزایا ممکن است شامل خودروی شرکتی، امکانات ورزشی، غذاخوری رایگان یا یارانه‌ای، خدمات پزشکی یا بیمه سلامت، امکانات نگهداری از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه‌ای و یا وام‌های کم بهره باشند. کارفرمایان دلایل مختلفی برای ارائه این مزایای جانبی دارند، از جمله: ارتقای  سلامتی و روحیه کارکنان و در نتیجه ارتقای عملکرد آن‌ها در کار، افزایش وفاداری به شرکت و کاهش بدهی‌های مالیاتی خود و کارکنان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند و برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات می‌شوند: این  موضوع اختلافی همیشگی بین مراجع تعیین مالیات و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای جانبی، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که کارفرمایان برای کارمندان خود در نظر می گیرند. این مزایا ممکن است شامل اتومبیل شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه دار، خدمات یا بیمه درمانی، مهدکودک و محل اقامت رایگان یا یارانه دار یا وام های ارزان شود. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارکنان خود، برای تحریک وفاداری به شرکت و برای کاهش مالیات مشترک خود و کارکنان خود. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر بخشی از مالیات هستند: این حوزه یک نبرد دائمی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

٢٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایا  سوای  حق الزحمه، انعام و  مستمری  که از  طرف کارفرما  برای  کارمندان  فراهم  میشود.  این  مزایا  میتوانند شامل بهره‌مندی از ماشین شرکت،تسهیلات ورزشی،  تسهیلات  غذایی رایگان یا‌ با احستاب هزینه،خدمات رفاهی یا بیمه،تسیهلات نگهداری کودکان، فراهم کردن مسکن رایگان یا با اجتساب هزینه یا رهن ارزان. کارفرمایان بدلایل مختلف چنین کمک‌های اضافی را فراهم میکنند؛ برای ارتقای سلامتی، روحیه و درنتیجه کارایی کارمندانشان، برای برانگیختن  احساس‌وفاداری نسبت به‌شرکت، و برای کاهش  مشمولیت ارزش افزوده(مالیات) خود و کارمندان. برخی کمک‌های اضافه، مالیات بردار هستند و‌برخی دیگر، تنها تا اندازه‌ای مشمول مالیات‌اند:  این حوزه مبارزه همیشگی مسئولان دولتی مالیات و حسابداران مالیات است.

تاریخ
٢ هفته پیش

سلام. در پاسخ به پرسشتون: این متن دربارهٔ   fringe benefits یا مزایای شغلیه. به صفحهٔ هر دو اصطلاح در ویکی‌پدیا هم لینک دادم تا اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اما ترجمهٔ متن هم که توضیح همون اصطلاح بالاست،  از این قراره:

«مزایایی که کارفرمایان علاوه‌بر  حقوق، پاداش و مستمری، به کارمندانشان می‌دهند. این  مزایا شامل خودروهای  شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه‌ای یا وام مسکن با بهره اندک هستند. کارفرمایان به‌دلایل مختلفی این مزایا را ارائه می‌کنند، از جمله برای بهبود سلامت و روحیه، و در نتیجه عملکرد کارمندانشان، افزایش وفاداری آن‌ها به شرکت، و کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک خود و ایشان. بعضی مزایای شغلی مشمول مالیات هستند، بعضی دیگر هم مشمول اندکی مالیات می‌شوند، و این  همان محل دعوای همیشگی بین مسئولان پرداخت درآمد با حسابداران مالیاتی است.»

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

fringe benefits

به معنای مزایای جانبی/ مزایای غیر نقدی/ مزایای شغلی 
 

مزایایی غیر از حقوق، پاداش و مستمری که کارفرمایان به کارمندان می پردازند. اینگونه مزایا ممکن است شامل اتومبیل ای شرکت، امکانات ورزشی، تسهیلات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام‌های مسکن کم بهره باشد. کارفرمایان مزایای جانبی را به دلایل مختلف، از جمله موارد زیر ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. بعضی مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، این شمول برای بعضی دیگر نسبی است: این حوزه، حوزه جنگ دائمی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

٢٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧
تاریخ
٢ هفته پیش

ترجمه متن: مزایا، به غیر از حقوق، پاداش و مستمری، که توسط کارفرمایان برای کارمندان ارائه می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می کنند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک منطقه جنگ دائمی بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

مزایای مستمر نقدی:

محل خدمت

محرومیت از تسهیلات زندگی

حق ایاب و ذهاب

حق اولاد

حق مقام

مزایای غیر مستمر به استناد قانون کار و مالیات عبارتند است:

اضافه کار

پاداش انجام کار

عیدی

پاداش آخر سال

پرداخت هایی برای تهیه لباس

پرداخت هایی برای درمان و معالجه

مزایای مستمر غیر نقدی:

استفاده از مسکن(با اثاثیه و یا بدون اثاثیه)

استفاده از اتومبیل واگذاری از طرف کارفرما و یا سایر مزایای غیر نقدی از قبیل بن یا خوار و بار و …

٣٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

اگه اشتباه نباشه به اصلاح مزایای جانبی “fringe benefits “ اشاره میکنه.

٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش

سلام

متنی که ارائه دادید به مزایای جانبی (Fringe Benefits) اشاره دارد که شامل مواردی فراتر از حقوق، پاداش‌ها و بازنشستگی است که توسط کارفرمایان برای کارکنانشان فراهم می‌شود. این مزایا می‌تواند شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه‌دار، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودکان، و اسکان رایگان یا یارانه‌دار یا وام‌های مسکن ارزان قیمت باشد. کارفرمایان به دلایل مختلفی مزایای جانبی را ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در محل کار، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش مسئولیت‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدودی مشمول مالیات: این یک حوزه دائمی نبرد بین مقامات درآمد و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

کارفرمایان به غیر از حقوق، مواردی شامل مزایای جانبی، پاداش و مستمری را برای کارمندان‌شان ارائه می‌کنند. چنین مزایایی می‌تواند شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان و مسکن رایگان یا یارانه‌ای یا وام مسکن کم‌بهره باشد. کارفرمایان به دلایل مختلفی چنین مزایای جانبی را ارائه می‌کنند، از جمله به منظور بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان‌شان، تحریک وفاداری به سازمان و کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک بین خود و کارکنان‌شان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات بوده و برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند که این مورد،  مبارزه‌ی دائمی بین ادارات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

٤,٧١٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢٦
برنزی
٢٦
تاریخ
٢ هفته پیش

متن به مزایایی اشاره دارد که فراتر از حقوق، پاداش‌ها و مستمری‌ها به کارمندان توسط کارفرمایان ارائه می‌شود. این مزایا می‌تواند شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، خدمات پذیرایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه بهداشتی، امکانات مراقبت از کودکان، و اقامت رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های ارزان باشد. کارفرمایان این مزایا را به دلایل مختلف ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارمندانشان، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش مالیات‌های مشترک خود و کارمندانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر به‌صورت جزئی مشمول مالیات می‌شوند: این یک حوزه از نبرد مداوم بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

بنابراین، اصطلاح "fringe benefits" به این مزایای جانبی اشاره دارد.

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

fringe benefits

 پاداش علاوه بر دستمزد : مثل حق بیمه یا مرخصی با حقوق . بیمه  خانواده

٢,١١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٣٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایا، غیر از حقوق، پاداش‌ها و مستمری‌ها، که توسط کارفرمایان به کارمندان ارائه می‌شوند. چنین مزایایی ممکن است شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات غذاخوری رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه‌های بهداشتی، امکانات مراقبت از کودکان و اقامت رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های مسکن ارزان باشد. کارفرمایان مزایای جانبی را به دلایل مختلف ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارمندانشان، برای تحریک وفاداری به شرکت و برای کاهش مالیات‌های مشترک خود و کارمندانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک حوزه‌ی نبرد مداوم بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش

fringe benefits مزایای جانبی

٦,٤٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٩٨
برنزی
٩٥
تاریخ
٢ هفته پیش

در کل درباره Fringe benefits صحبت میکنه که همون مزایای جانبی غیر نقدی هستن و علاوه بر حقوق و دستمزد برای کارمندان در نظر گرفته میشه تا اونها را جذب و حفظ کنن و روحیه و بهره وریشون هم بالا ببرن و البته به طور غیرمستقیم به امنیت مالیشون هم کمک میکنه.
انواع مزایای جانبی غیر نقدی عبارتند از:  بیمه درمانی، بیمه عمر، بیمه از کار افتادگی، مرخصی با حقوق، صندوق های پس انداز بازنشستگی، نگهداری از کودک، تخفیف های کارمندی و ...

١,٣٣٥
طلایی
١
نقره‌ای
٥
برنزی
٦
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایا، علاوه بر حقوق، پاداش‌ها و بازنشستگی، که توسط کارفرمایان برای کارکنانشان فراهم می‌شود،  ممکن است شامل ماشین‌های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات تأمین غذا رایگان یا با هزینه کمتر، خدمات یا بیمه سلامت، امکانات مراقبت از کودک، و مسکن رایگان یا تسهیلات وام مقرون به صرفه باشد. کارفرمایان به منظور بهبود سلامت و روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان خود، تحریک انگیزه وفاداری به شرکت و کاهش مسئولیت مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان، مزایای جانبی ارائه می‌دهند. برخی از مزایای جانبی مالیات دار هستند و برخی دیگر بصورت جزیی دارای مالیات هستند: این یک  نبرد دائمی بین مقامات مالیاتی (ارگان هایی ک مالیات دریافت می کنند) و حسابداران مالیاتی است.

٦٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٣
تاریخ
٢ هفته پیش

پاراگراف به کلمه 

fringe benefits

اشاره داره

به معنای مزایای جانبی /مزایای غیرنقدی/ مزایای شغلی

٢٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧
تاریخ
٢ هفته پیش

متن در کل به «مزایای حاشیه‌ای، مزایای فوق العاده، مزایای جانبی، مزایای اضافه بر حقوق و دستمزد» (fringe benefits) اشاره داره:

مزایای جانبی، به غیر از حقوق، پاداش و بازنشستگی، است که کارفرما به کارکنان خود ارائه می دهد. این مزایا ممکن است شامل خودرو شرکتی، امکانات ورزشی، رستوران با خدمات رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه درمانی، مهدکودک و مسکن رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های رهنی ارزان شود. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می دهند: برای بهبود سلامتی، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارکنان خود، برای تحریک وفاداری به شرکت و برای کاهش بدهی های مالیات مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر بخشی از آن مشمول مالیات می شوند: این حوزه یک میدان جنگ دائمی بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی، علاوه بر حقوق، مانند؛ پاداش‌ها و حقوق بازنشستگی که توسط کارفرمایان برای کارمندانشان فراهم می‌شود. این مزایا می‌تواند شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، تسهیلات غذایی رایگان یا یارانه‌ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودکان، و اسکان رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های مسکن ارزان قیمت باشد. کارفرمایان برای دلایل مختلفی مزایای جانبی ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارمندانشان، برای ترغیب وفاداری کارکنان به شرکت، و برای کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک خود و کارمندانشان. برخی از مزایای جانبیِ کارکنان مشمول مالیات هستند، و برخی مزایا تا حدودی مشمول مالیات (نصف مالیات): این یک میدان  نبرد دائمی   بین مقامات درآمد(کارفرما‌‌ها) و حسابداران مالیاتی(دولت) است.

٢٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٥
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی غیر از حقوق، پاداش‌ها و مستمری‌هایی که کارفرمایان به کارکنان خود ارائه می‌دهند. این مزایا می‌تواند شامل خودروهای شرکتی، امکانات ورزشی، تسهیلات غذاخوری رایگان یا یارانه‌ای، خدمات یا بیمه سلامت، امکانات مراقبت از کودکان و اقامتگاه‌های رایگان یا یارانه‌ای یا وام‌های ارزان‌قیمت باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می‌دهند: برای بهبود سلامتی، روحیه و در نتیجه عملکرد کاری کارکنان خود، برای تحریک وفاداری به شرکت، و برای کاهش بدهی‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر به صورت جزئی مشمول مالیات می‌شوند: این زمینه‌ای است که همیشه بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی مبارزه وجود دارد.

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی غیر از حقوق، پاداش و حقوق بازنشستگی که توسط کارفرمایان برای کارکنان فراهم می شود. چنین مزایایی ممکن است شامل اتومبیل های شرکت، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان یا یارانه ای، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودکان و مسکن رایگان یا یارانه ای یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان مزایای حاشیه ای را به دلایل مختلف ارائه می دهند: بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد در محل کار کارکنان خود، افزایش وفاداری به شرکت  و... 

تاریخ
٢ هفته پیش

The perks of the job

٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش
٦,٤٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٩٨
برنزی
٩٥
تاریخ
٢ هفته پیش

مزایای اضافه بر مزد، پاداش و حقوق بازنشستگی که کارفرمایان به کارمندان خود می‌دهند. این مزایا می‌تواند شامل اتومبیل‌های شرکتی، امکانات ورزشی، بسته غذایی یارانه‌ای، خدمات درمانی یا بیمه، مراقبت از کودکان، و مسکن یارانه‌ای یا وام مسکن با سود پایین باشد. کارفرمایان به چند دلیل مزایای اضافه بر مزد ارائه می‌دهند: برای افزایش سلامت، روحیه و عملکرد نیروی کار خود، تقویت وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی‌های مالیاتی خود و کارکنانشان. در حالی که برخی از مزایای اضافه بر مزد مشمول مالیات هستند، برخی دیگر فقط تا حدی مشمول مالیات هستند، که این نیز محل اختلافات مداوم بین مقامات مالیاتی و متخصصان مالیاتی می‌باشد.

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایا به جز حقوق، پاداش و مستمری، که کارفرما به کارمندان میدهد. این  مزایا  ممکن است شامل اتومبیل های شرکتی، امکانات ورزشی، امکانات پذیرایی رایگان ، خدمات بهداشتی یا بیمه، تسهیلات مراقبت از کودکان، و مسکن رایگان یا قسطی  یا وام مسکن ارزان باشد. کارفرمایان به دلایل مختلف مزایای جانبی ارائه می کنند: برای بهبود سلامت،بهبود روحیه و افزایش بهره‌وری کارکنان خود، ایجاد حس  وفاداری به شرکت و  کاهش بدهی های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، برخی دیگر تا حدی مشمول مالیات هستند: این یک میدان نبرد همیشگی  بین مسئولین امور مالی و درآمد   و ممیز‌های مالیاتی است.

١١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش

اشارات به فواید و مزایای خاصی به غیر   و جز داره

تاریخ
٢ هفته پیش

مزایایی به جز دستمزد، پاداش ها و  مقرری ها که توسط کارفرمایان برای کارکنان فراهم می شوند. چنین مزایایی ممکن است شامل ماشین های شرکتی، مجموعه های ورزشی، مجموعه های تامین غذای رایگان  یا تخفیف دار، خدمات بهداشتی یا بیمه ای، مجموعه های مخصوص کودکان، و  خانه های سازمانی رایگان یا تخفیف دار، و یا وام های مسکن ارزان قیمت باشد.  کارفرمایان به دلایل متعددی، مزایای جانبی فراهم می کنند: تا سلامتی جسمی و روحی کارمندان را تقویت کرده و بازدهی آنها را افزایش دهند، تا میزان وفاداری به مجموعه را تقویت کنند، و  تا بدهی های مالیاتی مشترک کارکنان و خودشان را کاهش دهند. برخی از مزایای جانبی شامل مالیات هستند، بقیه تا درصدی شامل مالیات می شوند: این  بخشی است که حسابداران شرکت و ماموریت مالیاتی همواره در آن دچار کشمکش و اختلاف هستند.

٣٧٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٧
تاریخ
٢ هفته پیش

سلام. این متن به اصطلاح مزایا و پاداش‌ها مضاف بر حقوق اشاره داره.

مزایای اضافه بر مزد، پاداش و حقوق بازنشستگی که کارفرمایان به کارمندان خود می‌دهند. این مزایا می‌تواند شامل اتومبیل‌های شرکتی، امکانات ورزشی، بسته غذایی یارانه‌ای، خدمات درمانی یا بیمه، مراقبت از کودکان، و مسکن یارانه‌ای یا وام مسکن با سود پایین باشد. کارفرمایان به چند دلیل مزایای اضافه بر مزد ارائه می‌دهند: برای افزایش سلامت، روحیه و عملکرد نیروی کار خود، تقویت وفاداری به شرکت، و کاهش بدهی‌های مالیاتی خود و کارکنانشان. در حالی که برخی از مزایای اضافه بر مزد مشمول مالیات هستند، برخی دیگر فقط تا حدی مشمول مالیات هستند، که این نیز محل اختلافات مداوم بین مقامات مالیاتی و متخصصان مالیاتی می‌باشد.

تاریخ
٢ هفته پیش

سلام توصیف به کلمه fringe benefits میخوره

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

 به **مزایای جانبی** (Fringe Benefits) اشاره دارد. این مزایا شامل مواردی فراتر از حقوق، پاداش‌ها و بازنشستگی است که توسط کارفرمایان برای کارکنانشان فراهم می‌شود. مزایای جانبی می‌تواند شامل خودروی شرکت، امکانات ورزشی، خدمات رفاهی رایگان یا با تخفیف، خدمات بهداشتی یا بیمه، امکانات مراقبت از کودک، و مسکن رایگان یا با تخفیف یا وام‌های مسکن ارزان قیمت باشد². کارفرمایان این مزایای جانبی را به دلایل مختلفی ارائه می‌دهند: بهبود سلامت، روحیه و در نتیجه عملکرد کارکنان در محل کار، تحریک وفاداری به شرکت، و کاهش مسئولیت‌های مالیاتی مشترک خود و کارکنانشان. برخی از مزایای جانبی مشمول مالیات هستند، در حالی که برخی دیگر تنها بخشی از آنها مشمول مالیات است: این یک حوزه دائمی نبرد بین مقامات مالیاتی و حسابداران مالیاتی است.

منابع: Conversation with Copilot, 6/2/2024

(1) What Are Fringe Benefits? How They Work and Types - Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/f/fringe-benefits.asp.

(2) MGT Chap 14 Flashcards | Quizlet. https://quizlet.com/345817984/mgt-chap-14-flash-cards/.

(3) Employee benefits complete guide: Types, Costs and Tips - Workable. https://resources.workable.com/tutorial/employee-benefits-guide.

(4) Employer’s Complete Guide to Employee Benefits & Compensation. https://factorialhr.com/blog/guide-to-employee-benefits-and-compensation/.

(5) Types of Employee Benefits and Perks - The Balance. https://www.thebalancemoney.com/types-of-employee-benefits-and-perks-2060433.

١,٢٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٥
تاریخ
٢ هفته پیش

متن به مفهوم مزایای جانبی به زبان انگلیسی اشاره می‌کند.

مزایای جانبی، مزایای اضافی هستند که کارفرمایان به غیر از حقوق پایه، پاداش و حقوق بازنشستگی به کارمندان خود ارائه می‌دهند. این مزایا می‌تواند شامل موارد مختلفی مانند:

 • خودروی سازمانی: خودروهایی که توسط کارفرما برای استفاده شخصی یا کاری در اختیار کارمند قرار می‌گیرد.
 • امکانات ورزشی: دسترسی به باشگاه‌های ورزشی، مراکز تناسب اندام یا سایر امکانات تفریحی.
 • خدمات یا سوبسید غذا: وعده‌های غذایی که توسط کارفرما ارائه می‌شود، به صورت رایگان یا با قیمت تخفیف.
 • خدمات یا بیمه درمانی: برنامه‌های بیمه درمانی حمایت‌شده توسط کارفرما یا دسترسی به خدمات بهداشتی در محل کار.
 • مهدکودک: گزینه‌های مراقبت از کودک در محل کار یا با سوبسید برای کارمندان.
 • اقامتگاه رایگان یا با سوبسید: مسکنی که توسط کارفرما ارائه می‌شود یا کمک مالی برای هزینه‌های مسکن.
 • وام‌های مسکن ارزان: برنامه‌های وام مسکن حمایت‌شده توسط کارفرما که نرخ‌های بهره پایین‌تر یا مزایای دیگری را ارائه می‌دهند.
تاریخ
٢ هفته پیش

دربارهه fringe benefits توضیح میده که به فارسی میشه مزایای شغلی

٢,٢٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٨
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما