پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه زیر چیست ؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٤٥

معنی کلمه زیر چیست ؟

Hysterical 

٠ %

هیستوریک

٧٠ %

خنده دار

٧ پاسخ
٣٠ %

تلخ

٣ پاسخ
٠ %

بی مزه (شخص)

١٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/hysterical

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠,٩٨٤
طلایی
٢
نقره‌ای
٥١١
برنزی
٢٣٢
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٣
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٠٤,٦٦٣
طلایی
٢٦٨
نقره‌ای
١٥,٢٨٧
برنزی
٨,٢٨٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,١٦٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٤
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما