برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نوروزی حمزه

نوروزی حمزه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (محاوره، با چیزی یا کسی) حال کردن
I don't fancy seeing you = حال نمی‌کنم ببینمت
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

2 واژه تخصصی CPR
Cardiopulmonary resuscitation
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

3 مقابله‌ای
Contrastive analysis ( زبان‌شناسی): تحلیل مقابله‌ای
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

4 زن / دخترِ پر و پاچه‌دار، خوش پر و پاچه ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

5 Hell yeah / heck yeah
اصطلاحی محاوره که در آمریکا استفاده می‌شود که مترادف با Of course می‌باشد البته، چرا که نه، البته که آره
١٤٠٠/٠٤/٢١
|

6 سبک سنگین کردن ١٤٠٠/٠٤/١٦
|

7 زن، دختر، مرد یا پسر تیغ‌زن، سر کیسه کن.
یوتوب سرچ کنید، Hooman gold digger.
بعضی دوستان به اشتباه این واژه را تنها محدود به جنس مونث کرده‌اند، ...
١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

8 مطلب، مسئله، سند ( هر چیزِ ) درز پیدا کرده/ لو رفته
The leaks proved CIA was behind the coup
اسنادِ لورفته ثابت کرد که سیا پشت آن کودتا بود
١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

9 دادگاه تجدید نظر ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

10 پایگاه یا پادگان پشتیبانی. پایگاه یا پادگانی که تنها محل استقرار، استراحت و تفریح نیروهای نظامی ( گاها به همراه خانواده‌‌های نیروهای نظامی ) و بعضا ن ... ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

11 شیطان
Not today satan: (محاوره، خودمانی) لعنت بر شیطون/ لعنت بر شیطونااااا/ لعنت بر شیطون، ببیناااا/ ای باباااا، لعنت بر شیطوون
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

12 اقدام، تدبیر، تمهید
Preemptive measures: تدابیر / اقدامات پیشدستانه
Take a measure: تدبیر / تمهیدی اتخاذ کردن
Security measures: تدابیر / تم ...
١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

13 ( محاوره ) زن جَوون سکسی، تیکه ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

14 پناه
In / under the lee of
در پناهِ
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

15 در پناهِ ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

16 سلام خانم کیمیا.
ایجا pay فعل هست و attention اسم.
Pay attention = توجه کردن.
در اصل pay attention یک فعل دو قسمتی هست. از ترکیب یک اسم و یک ...
١٣٩٩/١١/٢٤
|

17 کارهای زیادی برای انجام داشتن،
Despite you have a lot in your plate, but don't worry, they're easy to be done.
١٣٩٩/١١/٢٣
|

18 اعتقادی، دینی، برآمده از باورهای دینی ١٣٩٩/١١/٢١
|

19 در نظر گرفتن، در نظر داشتن، در ذهن داشتن، زیر نظر داشتن
١٣٩٩/١١/١٩
|

20 غیر از نجار، معنی آرماتور بند(حتی با فلزات ) نیز می‌دهد ١٣٩٩/١١/١٩
|

21 (علوم نظامی، بیشتر در حمله اتمی)اولین حمله در جواب حمله صورت گرفته از طرف دشمن، ضد حمله
Second-strike capabilities
قابلیت‌ها، توانمندی‌های ضد ...
١٣٩٩/١١/١٦
|

22 پرتاب.
(نظامی، موشکی) Delivery systems، سیستم‌های پرتاب.
Long-range delivery systems
سیستم‌های پرتاب دور برد.
١٣٩٩/١١/١٦
|

23 ( با چیزی ) مصادف، هم‌زمان شدن ١٣٩٩/١١/١٦
|

24 دوران سختی را تجربه کردن، تجربیات دشواری داشتن، پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کردن ١٣٩٩/١١/١٥
|

25 به سرعت و با اشتیاق (کاری را) شروع کردن ١٣٩٩/١١/١٥
|

26 موقوفه
Carnegie Endowment: موقوفه کارنِگی
نام یکی از اندیشکده‌های آمریکا.
١٣٩٩/١١/١٢
|

27 افت، کاهش، سقوط ١٣٩٩/١١/١٠
|

28 باورپذیر،واقعی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

29 البته در توضیحاتی که آقای شایان در بالا ارائه کردند باید گفت، گزینه ۱ it's / that's a deal صحیح است و نه deal به تنهایی. ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

30 اصلاح، تغییر ١٣٩٩/١٠/٢١
|

31 (نظامی) اسم، تله انفجاری
فعل، بمب‌گذاری کردن در
١٣٩٩/١٠/١٦
|

32 ( به صورت جمع )
تجهیزات، وسایل.
Explosive devices تجهیزات انفجاری
١٣٩٩/١٠/١٦
|

33 ( ضربه، خسارت و ... ) زدن، وارد کردن ١٣٩٩/١٠/١٤
|

34 (ملاقات، دیدار)
داشتن، انجام دادن
١٣٩٩/١٠/١٢
|

35 خطر .... را در پی داشتن.
Some argue that U.S involvement risks a wider war with Russia.
برخی استدلال میکنند که درگیری/دخالت ایالات متحده خطر جن ...
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

36 American Slang
Dickhead / Cockhead
کسخل
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

37 فلسفه
جدایی دین از سیاست.
Separation between church and the state.
اصطلاح خودمانی با همان معنای بالا.
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

38 فلسفه
جدایی دین از سیاست
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

39 Abbreviation of LANDING ZONE
منطقه / محل فرود هواپیما یا هلیکوپتر یا نیروهایی که با چتر در آن منطقه فرود می‌آیند، و یا محلی که نیروهای پیاده قرار ...
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

40 محاوره و خودمانی
جا کردن، چپوندن
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

41 مرتبط با، مربوط به ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

42 مرتبط، مربوطه ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

43 American slang
( بیشتر بین سیاه پوستان کاربرد دارد )
واژن
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

44 خبیث
شوم
مغرض
بدخواهانه، شیطانی
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

45 قسمت انتهایی موتور جنگنده که آتش حاصل از سوخت از آن خارج میشود ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

46 (American slang)
نوار بهداشتی
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

47 (نظامی محاوره، انگلیسی آمریکایی)
برج کنترل
١٣٩٩/١٠/٠٣
|