پرسش خود را بپرسید

اصطلاح tagging along به فارسی

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٧٣

لطفاً معنی tagging along  بگین ممنونم

١١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

tag along (behind/with somebody)

همراه کسی آمدن (معمولاً بدون دعوت)

(informal)

to go somewhere with somebody, especially when you have not been asked or invited

Wherever he goes, his little sister tags along.

Do you mind if I tag along with you tonight?

I don't know her, she just tagged along with us.

She seems quite happy to tag along with them.

منابع:

دیکشنری های انگلیسی Kererman،  آریانپور و بیاموز

http://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=tag%20along&is_amp=1

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tag-along?q=Tag+along

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tag-along

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tag-along

٣,٥٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٢٥
تاریخ
٣ ماه پیش

با سلام.

در زبان عامیانه میگوییم: 

آویزان کسی شدن

٢١١,٨٨٦
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٥٠
تاریخ
٣ ماه پیش

سلام

tag along  یعنی همراه کسی به جایی رفتن بدون این‌که بهت بگن بیا یا ازت دعوت شده باشه. یه‌جورایی یعنی خودتو بندازی و با یکی بری جایی

مثلا:

I don't know her, she just tagged along with us.

Tag along: to go somewhere with a person or group, usually when they have not asked you to go with them

٤,٦٤٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٢٣
تاریخ
٣ ماه پیش

According to Cambridge dictionary:

To go somewhere with a person or group without asking you

به فارسی میشه بی دعوت با کسی یا گروهی به جایی رفتن

١٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

همراه فرد یا جمعی شدن (خصوصا در مواردی که از شما دعوت رسمی نشده)!

قاطی شدن !

٢٠,٢٦٦
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٣٨
برنزی
١٨٩
تاریخ
٣ ماه پیش

آویزون کسی شدن

بدون دعوت جایی خراب شدن

خود رو به کسی  چسباندن

زیگیل کسی شدن

Latch ontoGet in sb's hair

٢٤,٨٧٨
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٨
برنزی
٩١
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما