پرسش خود را بپرسید

اصطلاح tagging along به فارسی

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٣٢٢

لطفاً معنی tagging along  بگین ممنونم

١٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

tag along (behind/with somebody)

همراه کسی آمدن (معمولاً بدون دعوت)

(informal)

to go somewhere with somebody, especially when you have not been asked or invited

Wherever he goes, his little sister tags along.

Do you mind if I tag along with you tonight?

I don't know her, she just tagged along with us.

She seems quite happy to tag along with them.

منابع:

دیکشنری های انگلیسی Kererman،  آریانپور و بیاموز

http://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=tag%20along&is_amp=1

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tag-along?q=Tag+along

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tag-along

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tag-along

٣,٩٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٢٩
تاریخ
٨ ماه پیش

با سلام.

در زبان عامیانه میگوییم: 

آویزان کسی شدن

٢٢٨,٠١٢
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٥
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
٨ ماه پیش

سلام

tag along  یعنی همراه کسی به جایی رفتن بدون این‌که بهت بگن بیا یا ازت دعوت شده باشه. یه‌جورایی یعنی خودتو بندازی و با یکی بری جایی

مثلا:

I don't know her, she just tagged along with us.

Tag along: to go somewhere with a person or group, usually when they have not asked you to go with them

٤,٨٩٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٢٤
تاریخ
٨ ماه پیش

According to Cambridge dictionary:

To go somewhere with a person or group without asking you

به فارسی میشه بی دعوت با کسی یا گروهی به جایی رفتن

٢١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٨ ماه پیش

همراه فرد یا جمعی شدن (خصوصا در مواردی که از شما دعوت رسمی نشده)!

قاطی شدن !

٢٤,٨٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٨ ماه پیش

آویزون کسی شدن

بدون دعوت جایی خراب شدن

خود رو به کسی  چسباندن

زیگیل کسی شدن

Latch ontoGet in sb's hair

٢٥,٢٤٦
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٤
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما