پرسش خود را بپرسید

ایده اسم گذاری چنل

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١,٩٣١

یه ایده خوب بدید برای اسم گذاری چنل تلگرامی خودم که مطالب علمی می گذارم، ممنون

٢٧ %

University

٥ پاسخ
١٦ %

Apollo

٣ پاسخ
٢٧ %

Science

٥ پاسخ
٢٧ %

خودتون معرفی کنید اسمی رو

٥ پاسخ
٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٨

کانال در چه فیلد علمی هست ؟

٢١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٣٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٨
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣١,٣٧٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٣١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٠٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ ماه پیش

نجوم، روانشناسی ( روانکاوی ) ، واکاوی سخنان افراد بزرگ، تاریخی

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش

اگر خیلی سطح بالا هست
Disco Aeternum ، رقص ابدی ، رقص تا ابدیت

پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤٢
برنزی
٢٤
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠
تاریخ
٤ ماه پیش

سلام اسم جاذبه خوبه

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٤,٤٦١
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٧
برنزی
٣١٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

Mavarayee science 

٢,٤١٣
طلایی
١
نقره‌ای
٤٥
برنزی
٢٧
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش

ScienceSphere‌        

٣٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,١٤٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما