پرسش خود را بپرسید

پیشنهاد کلمه برای کسی که علاقه به علم اموزی و انتشار اون داره

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٤٤٢

چه کلمه(ها)ای وجود داره چه توی فارسی چه توی انگلیسی که بتونه معنی کسی رو بده که علاقه به فراگیری علم و انتشار اون بدون چشم داشت داره؟ چیز هایی مثل maven تونستم پیدا کنم ولی ظاهرا معنی اصلی متفاوتی داره

اینطور آدمها رو knowledge seeker یا knowledge enthusiast میگن. فکر نمیکنم در فارسی عبارتی با معنای مشابه داشته باشیم ولی شاید "مشتاق علم" بشه گفت.

-
٤ ماه پیش

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با شیوه کار بچه های اینجا اشنا نیستم. ولی در شگفتم چجوریه میشه که واژگان بسیاری برای انگلیسی  پیشنهاد میشه ولی برای فارسی  اندک واژگانی که پیشنهاد  شدن فارسی نیستند.

واژگان دانشجو، دانشپژوه، پژوهنده،  دانشمند، دانش دوست، خردمند، رادمرد، اموزگار و دانا. در همه ی واژگان هم دانش اموختن پسندیده ست  و  هم دانش را اموزانیدن.

١,٨٩١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٠
تاریخ
٤ ماه پیش

egghead(informal), learning/knowledge aficionado,

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

شاید باید در این مورد، واژه‌سازی کرد ...

پیشنهاد من knowledgish  هست.

با پسوند ish

knowledge + ish

٣١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

دانشور دانشوران

١٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش

خانم میرزایی موارد زیادی رو نام بردند که مناسب هستند، اما philomath دقیقا همون چیزی هست که توضیح دادید. فردی که علاقه به فراگیری و آموزش و انتشار اون علم داره.

٢٤,٩٠٨
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٨
برنزی
٩١
تاریخ
٤ ماه پیش

philosophos  کلمه‌ای یونانی به معنی عاشق حکمت است Philein به کسی که علاقه وافر به امری دارد،  Sophos  به معنی حکمت.

در یونان قدیم مقابل  فیلسوف‌ها philosophos ، سُفِسطائیون  sophistēs قرار داشتند که به معنی "بدعت بگذار، حکیم شو" میباشد و فن ایشان در علم کلام و منطق، جدال نام دارد و به کاری که میکنند سفسطه گفته میشود و شغل آنها وکالت در دادگاه‌ها بوده است. هم اکنون در دنیا وکلاء، سیاستمداران، سخنرانان و اعضای اتاق‌های فکر و اندیشکده‌ها معمولاً این روش‌ها را آموخته و استفاده میکنند.

در فارسی به فیلسوف، حکیم میگوییم. البته تفاوت ظریفی بین یک ( philosophos  ) فیلسوف و حکیم وجود دارد. حکیم و فیلسوف هر دو طی طریق بوسیله عقل و روش‌های اثبات شده منطقی که ارسطو پایه نهاد میکنند، یعنی روشنفکری میکنند. اما حکیم، حکمت را به صورت اصولی بر پایه و مبانی و قوانین مشخص الهی بدست میاورد، و بع بوسیله سلک و سلوک به مشاهده میرسد، اما فیلسوف الزاماً چنین نیست، به همین دلیل ما فلاسفه ضد دین نیز داریم، هرچند بسیاری از فلاسفه و البته همه حکماء به وجود منشأ واحد و مبدأ خلق و خالق یکتا اعتراف و اعتقاد دارند.

٧٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٥
برنزی
٥٤
تاریخ
٤ ماه پیش

کلمات زیادی براش هست از جمله:

Philomath

Swot

Bookman

Scholar

Elite

bibliophile

Sage person

intellectual

١,٣٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٢٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما