پرسش خود را بپرسید

معنی صَنعان که نام جد پدری من بوده لطفا کمک کنید چون پیدا نکردم و اون زمان چطور میخوام بدونم گذاشتن معنیشو میدونستن؟؟ آیا

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٤٤

سلام معنی صَنعان رو اگر کسی میدونه لطف کنه البته بگم که این نام پدره پدربزرگ من بوده حدودا سالهای اوایل ۱۲۲۰شمسی 

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

صنعان برگرفته از شهر صنعا یعنی یمنی است و  نیکو یا آسان گیرهم معنی شده. صنعانی یا اهل صنعا)یمنی و  معروفترین صنعانی تاریخ ادبیات فارسی شیخ صنعان بود که حکایتی است از عطار نیشابوری در تذکره الاولیا.

شیخ  سمعان بود و به دلیل اهل صنعا بودن به شیخ صنهان شهره شد.

٦٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش

سلام صنعان به معنی صنعتگر یا سازنده میباشد اخوی من معنای دیگه ای نداره . موفق باشی

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن 
شیخ صنعان، خرقه، رهن خانه ٔ خمار داشت

معنای عام :

 معنای واژه حمل میشود برعلماء وفقها یا بیشترعارفانی که با یک نگاه دخترکان دل باخته وعاشق میشوند

که بعد از آشنایی، طرف اهل کتاب و ترسازاده ازآب درمی آید

فلذا  بخاطرهوس یا حتی عشق عالم کسوت خود وا نهاده و زنارمیبندد واهل کلیسا میشود

معنای خاص :

عارفی بوده اهل بغداد درقرن ششم هجری  که بخاطرگستاخی وترک ادب حین پرسش خود از فقیهی استاد،مورد

غضب وی دچارشده ودرحق اونفرین یا پیشگویی میکند که  آخرکارتوختم به خیرنخواهد شد

ازاین رو بعدازترک مجلس  توضیح فوق ( معنای عام) دامنگیرش شده وکار اوحتی غیرازترک دین به هجرت هم کشیده

شده وعازم روم میشود

نکته:

احتمال دارد صنعان تغییریافته ی کنعان هم باشد

تاریخ
٦ ماه پیش

شاهد عرایض حقیر:

بگسلانم سبحه و زنار بندم بر میان 
عشق ترسابچه ای خواهم که صنعانم کند

تاریخ
٦ ماه پیش

اسم: صنعان (پسر) (عربی) (تاریخی و کهن) (تلفظ: san’ān) (فارسی: صَنعان) (انگلیسی: sanan)

معنی: نام شیخی عارف در ادبیات ایران معروف به شیخ صنعان، صَنعان به تخفیف یاء ( ی ) منسوب به صنعا ( نام شهری در یمن ) است، صنعانی، از مردم صنیعا، [قرن هجری]، ( عربی ) صَنعان به تخفیف یاء ( ی ) منسوب به صنعا [نام شهری در یمن] است، طبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ که هفتاد مرید داشت

تاریخ
٦ ماه پیش

صنعان چندین معنی می تواند داشته باشد 

1- منسوب به شهر صنعان  با ه تخفیف یاء ( ی ) منسوب به صنعا ( نام شهری در یمن ) است،

2-نام شیخی عارف در ادبیات ایران معروف به شیخ صنعان

3-صنعان یعنی بسیار سازنده

4-آفرینش - آفریننده بسیاری از چیزها ، که خودش بر وزن فعلان و قرآن هستش

5- صنعان یعنی صنعت و صنعتگر

٧١٥,٤٦٨
طلایی
٥٩٦
نقره‌ای
١٥,٧٨٠
برنزی
٨,٥٤٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما