پرسش خود را بپرسید

(برو بیرون) به انگلیسی

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٢٤٦

آیا کسی میداند کلمه برو بیرون به انگلیسی به چه معناست 

٠ %

go

٠ %

come

١٠٠ %

go out

٢٨ پاسخ
٠ %

come out

٣٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦

٢٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

go out  

shoo  (چخه) برو بیرون محاوره ای و کمی غیرمحترمانه 

begone  برو بیرون، بزن به چاک، دور شو

تاریخ
٢ هفته پیش

بسیار زیبا و خلاقانه بود
با سپاس فراوان از شما 💐💐

-
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

زینب رحیمی هستم و گزینه سوم رو انتخاب کردم

تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠,٢٢٦
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٤
برنزی
٥٣
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٧٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٣
برنزی
٢٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧,٨٤١
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨,٨٥٦
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٧٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧,٣١٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
٦٩
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما