منو
امیرمسعودمسعودی

امیرمسعودمسعودی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٣٧١
لایک
١٥٧
لایک
دیس‌لایک
١٠١
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٩٢٩
رتبه کل
درباره‌ی من:

زاده ی تهران1352
دارای دکترای تسهیل گری

بنیان گزاری نخستین ngo در استان تهران

بنیان گزاری نخستین network Marketingقانونی در زمینه ی
هنرهای دستی ایران به نام Taksoo

بنیان گزاری نخستین خانه خصوصی فرهنگی در اروپا

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣١٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٩٩٥
لایک
لایک
١٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥٨
امتیاز
رتبه در بپرس
٧١
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

کام رانی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

هم افزایی = Synergy هرگاه دو یا چند نهاد هم آماج و هدف با هم دارای پویه، کنش و واکنش باشند پدیده ای آفریده میشود که آن پدیده ازبرآیند پویه ی تنهای هر ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

پسوندی برای سرزمین، گستره ی یک سرزمین همانند ( ( ایران ویچ =سرزمین ایران ) ) قلمرو واژه ی پاد و متضاد واژه کشور. کشور مرزبندی و محدود شده ی قلمرو م ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

مزه ی خوش چرب و شیرین انباشته

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

پیش نگر، پیش چشم.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.