پرسش خود را بپرسید

نوع فعل تعيش در عربی

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٤٦٢

میگه بگید نوع فعل کلمه (تعیش) در عربی کدومه؟

٠ %

ماضی

١٠٠ %

مضارع

١١ پاسخ
٠ %

نهی

٠ %

امر

١٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٩,٥٤٦
طلایی
٩
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٧٣
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش

تعیش (سکون تاء) =اگه مقصود "زنده باد!"

این  کلمه عامیانه (لهجه سوری - عراقی ...)  وعربی فصیح نیست!

عَاشَ

 یَعی (مذکر)

تَعیش (مؤنث) (او (زن) زندگی میکند)

عِشتَ 

عِشتُ

یَعیشُون

این تَعیشون؟

این تَعیش؟ = کجا زندگی میکنی (مذکر)

این تَعیشین (مءنث)

این یَعشنَ؟

...

کلاً سؤال ناقص هست وباید در جمله مناسب ذکر شود.

٨٧,٧٩٨
طلایی
٦٢
نقره‌ای
٢٠١
برنزی
١٧٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش

تعیّش (مصدر)  با تشدید یاء به معنای کسب رزق و روزی است

تعیش (فعل مضارع) بدون تشدیدبرای مخاطب مفرد مذکر (زندگی میکنید)

١,٤٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
٤ هفته پیش

ثلاثی مجرد اجوف یائی عاش یعیش که این چنین صرف می شود : یعیش یعیشان یعیشون تعیش تعیشان.........پس فعل مضارع که می تواند صیغه چهارم و هفتم باشد

تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما