پرسش خود را بپرسید

کدوم گزینه جمله رو کامل میکنه ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٨٢

I eat pasta ______ week.

٠ %

twice in a

١٠٠ %

twice a

١٤ پاسخ
٠ %

one time a

٠ %

once in a

٨٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٩

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٨٧٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٢
برنزی
٦٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٨,٠٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٥,٠١١
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش

وقتی بخواهیم بگیم یکبار در روز، هفته ، ماه و سال میگم

 Once a day/week/ mounth/ year

 برای دوبار در روز میگیم twice a dayو غیره پس once a or twice a نحوه نگارش درست است. اما برای سه بار در روز و غیره از لغت times استفاده می کنیم

 Three times a day / a week/ a mounth/ a year

 برای یک بار و یا یک مرتبه هیچگاه از time استفاده نمی کنیم.

٢,٠٩٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧,٧١٣
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما