دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٥١٣
لایک
لایک
١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١,٩٣٣
رتبه
رتبه در بپرس
٥٢
لایک
لایک
١٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

glossary معنی "واژه نامه ی توصیفی" نیز می دهد.

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

در شیمی: nomenclature به معنی" نامگذاری" می باشد ( نامگذاری یک ترکیب آلی ) . مثلا می گوئیم: Nomenclature of alcohols یعنی نامگذاری الکل ها.

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
١

در یک آزمون، داوطلبان ممکن است با سوالاتی نظیر《کدام یک از جملات زیر نادرست است؟ 》یا《کدام یک از عبارتهای زیر درباره . . . درست است؟》و . . . روبرو شوند ...

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

واژه ی following به معانی" زیر"، "موارد زیر" نیز می باشد. مثلا می گوییم: Which of the following statements about cellulose is incorrect معنی: کدام ی ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

واژه ی name معنی" نام بردن" هم می دهد. یک مثال عمومی: define pronoun and name its types معنی: ضمیر را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید. یک مثال ت ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٢ رأی
٣ پاسخ
٣٥ بازدید

A: Who’s speaking, please? It’s Peter. آیا ترجمه : “کی صحبت میکنه؟” درست است؟

١ روز پیش
٢ رأی

Who is speacking,
زمان جمله حال استمراری می باشد.
معنی جمله میشه: چه کسی[ دارد ] صحبت می کند. یا چه کسی داره صحبت میکنه.
فعل is که بعد از who بکار رفته است جزو ساختار زمان حال استمراری می باشد و کمکی نیست وwho در اینجا نقش فاعلی دارد.
ترجمه خودت بنظر من : باید بگی کیه داره صحبت می کنه.

٢٢ ساعت پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٢١ بازدید

resistence to insulin

٢ روز پیش
٢ رأی

مقاومت به انسولین

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید

The daughter likes school. Does the daughter like school? Yes, she likes school.

٢ روز پیش
١ رأی

جمله زمان حال ساده می باشد. کلمه the daughter فاعل جمله و سوم شخص مفرد می باشد. در زمان حال ساده اگر فاعل سوم شخص باشد فعل اصلی s یا es می گیرد و در حالت سوالی که با does می باشد s یا es فعل اصلی حذف می گردد.

٢ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
چند گزینه‌ای

I like the job, but I think it'll be difficult to ______ nights.

٢ روز پیش
٠ رأی

نکته اول :   فعل ساده + used to:  برای بیان عملی که در گذشته انجام می شد ولی اکنون آن عمل انجام نمی گیرد. Used to معنی سابقا ، قبلا میدهد‌ مثلا می گوییم :  He  used to ...

٢ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید

معادل انگلیسی برای ضرب المثل  " آب در هاون کوبیدن یا  تلاش بی فایده"  میشه بگید !

٣ روز پیش
٣ رأی

Like water off a duck's back  یعنی آب در هاون کوبیدن. تلاش بیهوده

٣ روز پیش