دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٩١٠
رتبه
رتبه در بپرس
١٢٢
لایک
لایک
٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٠ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٤ بازدید
٢ رأی
٠ پاسخ
١٦ بازدید

منظور  محمد جواد ظریف از  شش ماه تلخ   در برنامه میز گرد سیاسی گفت چه زمانی بود ؟

٤ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٥٥ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام مورد کانون تنش میان چین و هند است ؟

٤ روز پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.