پرسش خود را بپرسید

معنی اصطلاح you make me sick

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٨٢٤

سلام دوستان معنی درست این اصطلاح چیه ؟

you make me sick

٢٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

You make me sick!

حالمو به هم می‌زنی.

(این رو به کسی میگه که او رو خیلی عصبانی یا نارحت  کرده↓

How could you possibly lie to me again? You make me sick!

 یا باعث شده که حسودیش بشه↓)

to make you feel jealous – used humorously :

You make me sick! You’re so lucky!

منابع :

دیکشنری انگلیسی Macmillan 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/make-me-you-sick

https://idioms.thefreedictionary.com/make+me+sick

٣,٥٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٢٥
تاریخ
٤ ماه پیش

حالم ازت به هم میخوره 

حالم رو به هم میزنی

٣٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٣
تاریخ
٥ روز پیش

تو حالمو بهم میزنی 

٢,٠١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

حالمو بهم میزنی. حالم از دستت بهم میخوره

١٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

معنیش میشه دیگه داری حالم رو به هم میزنی یا دیونم می کنی 

٢٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

حالم رو به هم میزنی
یه جور همانندسازی هستش. منو بیمار میکنی (روان منو بیمار میکنی)(حالم رو خراب میکنی)

٥٤,٨١٢
طلایی
٣٦
نقره‌ای
٣٠٠
برنزی
٥٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

حالم رو بهم میزنی

٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

حالم رو داری به هم میزنی

٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

حالم رو خراب میکنی.

I am sick of sth

ینی حالم از اون چیز به هم میخوره

٢,٠٣٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش

حالم رو بهم میزنی

١٠,٨٩١
طلایی
١
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٥٧
تاریخ
١ ماه پیش

حالمو خراب میکنی

١٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

I can't stand you I hate ( avoid ) you حال بهم زن هستی ازت بدم میاد

٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

حالمو   خراب میکنی یا حال منو بهم میزنی، باعث میشی احساس ناخوشی(ناخوشایندی) بهم دست بده یا داشته باشم.

تاریخ
٢ ماه پیش

با سلام

این اصطلاح نشان دهنده اوج تنفر یک شخص نسبت به فردی دیگر   یا با توجه  به بافتی که در آن ن قرار می گیرد نسبت به یک چیز   را نشان می دهد.

To hate someone (sth).

Disgust someone.

تاریخ
٢ ماه پیش

با سلام. اصطلاح به این معنی است: حالم رو به هم می‌زنی، حالم ازت بهم می‌خوره، حتی، ازت متنفرم.

٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش

حالم ازت به‌هم می‌خوره.

٢,١٠٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٠٠
برنزی
٢٨
تاریخ
٣ ماه پیش

حالم رو به هم میزنی

Synonyms

 

Fed up with = I'm fed up with  you / your words.

Turn my stomach =  His behavior turned my stomach.

٢٤,٨٧٨
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٨
برنزی
٩١
تاریخ
٤ ماه پیش

تو منو دیوونه میکنی مریض میکنی عصبی میکنی یا حالم ازت بهم میخوره

٣,٠١١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش

تو حال من رو به هم می زنی.

٧٧,٩٠٧
طلایی
٥٧
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٢٠٠
تاریخ
٤ ماه پیش

برای بیان احساس تنفر از کسی به خاطر رفتارهاش یا حرفاش  این جمله رو بیان میکنند. 

وقتی از کسی متنفر هستی، چنین جمله ای رو بهش میگی :

you make me sick   حالمو به هم میزنی، حالمو  بد میکنی، حالمو خراب میکنی، حالمو داغون میکنی.

١١٨,٤٣٨
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦١
برنزی
٢٣٩
تاریخ
٤ ماه پیش

کسی را شدیدا آزردن، حال کسی رو بهم زدن

١٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

داری دیوانه ام میکنی داری عصبانیم میکنی

تاریخ
٤ ماه پیش

داری دیوانه ام میکنی

داری عصبانیم میکنی

تاریخ
٤ ماه پیش

یعنی تو حالم رو بهم میزنی. زمانی که از یکی خوشمون نمیاد به کار میبریم. یا از رفتارش بدمون میاد.

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

سلام معنی اصطلاح میشه تو حال منو بهم میزنی  

تاریخ
٤ ماه پیش

تو  حالم رو  به‌هم می‌زنی،  حالم ازت به‌هم می‌خوره

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما