پرسش خود را بپرسید

معنی اصطلاح you make me sick

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١,٥٥٩

سلام دوستان معنی درست این اصطلاح چیه ؟

you make me sick

١,٥٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٥

٣٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

You make me sick!

حالمو به هم می‌زنی.

(این رو به کسی میگه که او رو خیلی عصبانی یا نارحت  کرده↓

How could you possibly lie to me again? You make me sick!

 یا باعث شده که حسودیش بشه↓)

to make you feel jealous – used humorously :

You make me sick! You’re so lucky!

منابع :

دیکشنری انگلیسی Macmillan 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/make-me-you-sick

https://idioms.thefreedictionary.com/make+me+sick

٣,٨٣٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٢٨
تاریخ
٧ ماه پیش

حالمو بهم میزنی

تاریخ
٣ روز پیش

این اصطلاح به طور عمومی برای ابراز انزجار و ناخشنودی نسبت به رفتار، عمل یا کنشی از طرف فرد دیگری استفاده می‌شود. به طور واضح، این عبارت یک اظهار ناراضیتی و منفوری است و به معنای "تو منو مریض کردی" یا "باعث انزجار می‌شوی" است.

٢,٥٦٤
طلایی
١
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٥٧
تاریخ
١ هفته پیش

حال مرا به هم می زنی

٩٨,١٩٦
طلایی
١٠٨
نقره‌ای
٢١٩
برنزی
٢٩٤
تاریخ
١ هفته پیش

این عبارت به صورت محاوره ای و به زبان فارسی می‌تواند به این صورت ترجمه شود:

"تو حالمو بهم میزنی"

این عبارت بیانگر احساس تنفر، انزجار و ناراحتی شدید فرد نسبت به شخص دیگری است. 

به طور کلی، این عبارت برای بیان این معنا استفاده می‌شود که شخص مورد نظر رفتار یا ویژگی‌هایی دارد که باعث ایجاد حس تهوع و انزجار در فرد می‌شود. این عبارت بیانگر یک احساس منفی و شدید نسبت به شخص دیگر است.

٢٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
٢ هفته پیش

در فارسی معادل عبارت «حال من را به هم می زنی» است

٣٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٥٨
برنزی
١٢
تاریخ
٢ هفته پیش

دلمو به درد میاری

٢٧,٥١٢
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٦٧
برنزی
٢٩٤
تاریخ
١ ماه پیش

وجودت منو بی حال میکنه بیمار میکنه.

یا، تورو میبینم اسهال میگیرم.

ببخشید انقد رک گفتم

١١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

به این معنی است که:

تو حالم را بهم میزنی.

و از روی نفرت نسبت به رفتار، گفتار  یا حالت کسی بیان میشود.

مثل: You're drunk again? You make me sick

معنی جمله: دوباره مست هستی؟ حالم را بهم میزنی.

مثال دیگر: I saw how you were looking at the next door neighbors' teenage daughter. you make me sick.

معنی: من دیدم که چگونه به دختر نوجوان همسایه های بغلی نگاه میکنی. تو حالم را بهم میزنی. 

٢٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

حالم بهم میزنی.

٢٢,٣٧٣
طلایی
٦
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٦٩
تاریخ
٢ ماه پیش

حالم ازت بهم میخوره 

اشاره به تنفر از کسی

٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

حالمو بهم میزنی

١,١٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
١٨
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی اینکه حالمو بهم میزنی 

٣٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

حالم ازت به هم میخوره 

حالم رو به هم میزنی

٩٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش

تو حالمو بهم میزنی 

٢,٥٤٩
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
٣١
تاریخ
٣ ماه پیش

حالمو بهم میزنی. حالم از دستت بهم میخوره

٢٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

معنیش میشه دیگه داری حالم رو به هم میزنی یا دیونم می کنی 

٦٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش

حالم رو به هم میزنی
یه جور همانندسازی هستش. منو بیمار میکنی (روان منو بیمار میکنی)(حالم رو خراب میکنی)

٦٤,٢٧٠
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٤
برنزی
٥٧٠
تاریخ
٣ ماه پیش

حالم رو بهم میزنی

٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
٤ ماه پیش

حالم رو داری به هم میزنی

١٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

حالم رو خراب میکنی.

I am sick of sth

ینی حالم از اون چیز به هم میخوره

٤,٩٠٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٥٢
تاریخ
٤ ماه پیش

حالم رو بهم میزنی

١١,١٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٤١
برنزی
٥٩
تاریخ
٤ ماه پیش

حالمو خراب میکنی

٢٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٤ ماه پیش

I can't stand you I hate ( avoid ) you حال بهم زن هستی ازت بدم میاد

١٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

حالمو   خراب میکنی یا حال منو بهم میزنی، باعث میشی احساس ناخوشی(ناخوشایندی) بهم دست بده یا داشته باشم.

تاریخ
٥ ماه پیش

با سلام

این اصطلاح نشان دهنده اوج تنفر یک شخص نسبت به فردی دیگر   یا با توجه  به بافتی که در آن ن قرار می گیرد نسبت به یک چیز   را نشان می دهد.

To hate someone (sth).

Disgust someone.

تاریخ
٥ ماه پیش

با سلام. اصطلاح به این معنی است: حالم رو به هم می‌زنی، حالم ازت بهم می‌خوره، حتی، ازت متنفرم.

٦١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٩
تاریخ
٥ ماه پیش

حالم ازت به‌هم می‌خوره.

٢,٦٢٤
طلایی
١
نقره‌ای
٢٢٣
برنزی
٣٥
تاریخ
٥ ماه پیش

حالم رو به هم میزنی

Synonyms

 

Fed up with = I'm fed up with  you / your words.

Turn my stomach =  His behavior turned my stomach.

٢٥,٤٢٤
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٣
تاریخ
٧ ماه پیش

تو منو دیوونه میکنی مریض میکنی عصبی میکنی یا حالم ازت بهم میخوره

٣,٣٢٦
طلایی
١
نقره‌ای
٥٣
برنزی
١٩
تاریخ
٧ ماه پیش

تو حال من رو به هم می زنی.

٩٨,١٩٦
طلایی
١٠٨
نقره‌ای
٢١٩
برنزی
٢٩٤
تاریخ
٧ ماه پیش

برای بیان احساس تنفر از کسی به خاطر رفتارهاش یا حرفاش  این جمله رو بیان میکنند. 

وقتی از کسی متنفر هستی، چنین جمله ای رو بهش میگی :

you make me sick   حالمو به هم میزنی، حالمو  بد میکنی، حالمو خراب میکنی، حالمو داغون میکنی.

١٢٠,٢٧٢
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٤٨
تاریخ
٧ ماه پیش

کسی را شدیدا آزردن، حال کسی رو بهم زدن

١٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٧ ماه پیش

داری دیوانه ام میکنی داری عصبانیم میکنی

تاریخ
٧ ماه پیش

داری دیوانه ام میکنی

داری عصبانیم میکنی

تاریخ
٧ ماه پیش

یعنی تو حالم رو بهم میزنی. زمانی که از یکی خوشمون نمیاد به کار میبریم. یا از رفتارش بدمون میاد.

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٧ ماه پیش

سلام معنی اصطلاح میشه تو حال منو بهم میزنی  

تاریخ
٧ ماه پیش

تو  حالم رو  به‌هم می‌زنی،  حالم ازت به‌هم می‌خوره

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما