پرسش خود را بپرسید

تست واژه زبان کنکور

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٣٥٣

کدام گزینه مناسبه ؟

When the two chemicals are mixed, they have a short reaction time before they reach ……… 

٠ %

asymmetry

٩٦ %

equilibrium

٢٥ پاسخ
٣ %

controversy

١ پاسخ
٠ %

irregularity

٢٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠,٣٨٤
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٠٧
برنزی
٢٢٧
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٣
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧,٢٩٣
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٧٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١,٠٠٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٦١١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٦
برنزی
١٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٣٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٢٤
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٦٥,٦٨٨
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٢,٥٥٣
برنزی
٩٨٥
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٠٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٥
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

وقتی دو ماده شیمیایی با هم مخلوط می‌شوند، واکنشی بین آنها اتفاق می‌افتد. این واکنش معمولاً در یک بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد و باعث می‌شود که مواد شیمیایی به یک وضعیت پایدار برسند. این وضعیت پایدار در علم شیمی به عنوان تعادل شناخته می‌شود.

بنابراین، گزینه صحیح equilibrium است.

٥٨,٨٠٧
طلایی
٨٧
نقره‌ای
٥٥٣
برنزی
٤٦٦
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

When the two chemicals are mixed, they have a short reaction time before they reach …equilibrium… 

٢١,٢٤٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٨
برنزی
١٩٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

equilibrium در واکنش‌های شیمیایی و فرایندهای پایا اشاره به حالت تعادل دارد. این واژه در معادلات ترمودینامیک شیمیایی بسیار استعمال می‌شود و گویای وضعیتی است که سامانه تمایلی به تغییر فاز و حالت نداشته باشد.

٨,٨٩٦
طلایی
٢
نقره‌ای
١٥٦
برنزی
٨٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما