پرسش خود را بپرسید

یک بیت شعر برای "هر چی بکاری همونو بر میداری "

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١,٥١٥

کسی میتونه یک بیت شعر برای  موضوع 

"هر چی بکاری همونو بر میداری "

مثال بزنه ؟

٣,٣٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧٩

٢٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هرچه کنی به خود کنی

گر همه نیک و بد کنی

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو

(لسان الغیب حافظ شیرازی)

من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

(لسان الغیب حافظ شیرازی)

٢,١١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٥ ماه پیش

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

تاریخ
١ روز پیش

هرچه بریزی تو آشت

برون ریزد ز قاشت

این ضرب المثل کمی  بی ادبی و هجو است اما یک حقیقت است

٢٦,٤٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١٨
برنزی
٢٢٣
تاریخ
١ روز پیش

با سلام خواهشا سروده  های بداهه مرا اگر خواستیدحذف کنید کپی انرا برایم  جیمیل فرمائید

٢٦,٤٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١٨
برنزی
٢٢٣
تاریخ
٤ روز پیش

درخت ثمر  تلخ  ننما  نشا

که بار آورد همچو  خشم دغا

از  آن انگبین شاخ شجر کن نهال

که   سازد شکر میوه  باغ  را از وفا

هرآنچه بکاری   حاصل  دهد

چو زهراست وتلخ  یا عسل  در  شفا

٢٦,٤٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١٨
برنزی
٢٢٣
تاریخ
٤ روز پیش
مگوی آنچه طاقت نداری شنود که جو کشته گندم نخواهی درود[
تاریخ
١ هفته پیش

کاش دوستانی که رای منفی میدن دلیلشون رو هم بنویسن
( البته اینکه به کسی که بی تفاوت نبوده و به سووال طرح شده پاسخ داده، منفی میدیم برام خیلی جالبه )

چو جو کشته گندم نخواهی درود

هرچی بریزی تو آشت همون میآد تو قاشقت

تاریخ
٢ هفته پیش

این جهان کوه است و فعل ما ندا 

سوی ما آید ندا ها را صدا 

تاریخ
٢ ماه پیش

آنکه باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد!

١٣,٤٤٦
طلایی
١
نقره‌ای
٧٥
برنزی
١٥١
تاریخ
٢ ماه پیش

هر دست که دادند همان دست گرفتند

هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

١,٠٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٢
برنزی
٧٦
تاریخ
٢ ماه پیش

دهقان سال‌خورده، چه خوش گفت با پسر

کای نورِ چشمِ من! به‌جز از کِشته، نَدرَوی

٣١,٥٦٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩٤
برنزی
٣٣٣
تاریخ
٢ ماه پیش

دهقان سال‌خورده، چه خوش گفت با پسر

کای نورِ چشمِ من! به‌جز از کِشته، نَدرَوی

 

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

تاریخ
٢ ماه پیش

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو زجو سعدی گو بشتاب تو بکجا میدوی بذری که پاشی همان بدروی خودم مهرآشیان

٢٦,٤٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١٨
برنزی
٢٢٣
تاریخ
٣ ماه پیش

هر چه بکاری تو، همان بدروی.

هر چه را که تو بکاری، همان را برداشت خواهی کرد. اگر نیکی بکاری ، نیکی برداشت می کنی و بر عکس.

گندم از گندم بروید ، جو زجو

تاریخ
٣ ماه پیش

هر چه بکاری تو، همان بدروی.

هر چه را که تو بکاری، همان را برداشت خواهی کرد. اگر نیکی بکاری ، نیکی برداشت می کنی و بر عکس.

گندم از گندم بروید ، جو ز جو

تاریخ
٣ ماه پیش

هر چه کنی کشت همان بدروی 

کار بد و نیک چو کوه صداست  

١٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

که مرد ارچه بر ساحل است، ای رفیق

نیاساید و دوستانش غریق

من از بینوایی نیم روی زرد

غم بینوایان رخم زرد کرد

نخواهد که بیند خردمند، ریش

نه بر عضو مردم، نه بر عضو خویش

یکی اول از تندرستان منم

که ریشی ببینم بلرزد تنم

منغص بود عیش آن تندرست

که باشد به پهلوی بیمار سست

چو بینم که درویش مسکین نخورد

به کام اندرم لقمه زهر است و درد

یکی را به زندان درش دوستان

کجا ماندش عیش در بوستان؟

تاریخ
٤ ماه پیش

مردان خدا پرده پندار دریدند  

یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

هر دست که دادند از آن دست گرفتند

هر نکته که گفتند ' همان نکته  شنیدند

تاریخ
٤ ماه پیش

هر چه کِشتی به ید حور و غلمان روح در بَرّ و البِحار ِ وجودت همان نمایی به داس ِ دل مکتوم خود درو، در لیل و النهار شعورت

تاریخ
٤ ماه پیش

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

تاریخ
٤ ماه پیش

دو بیت از حقیر   تقدیم به عزیزان ادب دوست:

اگر گُل کاشتند از حُسن ،  خوبان

  دِرو   هرگز     بجز   احسان  نکردند

 تو هم   دل  را  بکار اینجاکه سودی

به غیر از این    کشاورزان   نکردند

تاریخ
٥ ماه پیش

آفرین. . زیبا بود

-
٥ ماه پیش

این جهان کوهست و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا»

١٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش
هرکسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت هرکسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت

هر دست که دادند از آن دست گرفتند هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

آیه:

1.ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها

2. کل نفس بما کسبت رهینه

3. کل امرئ  بما کسب رهین

4. ولاتزر وازرة وزر اخری

5. وان لیس للانسان الاماسعی و ان سعیه سوف یری

تاریخ
٥ ماه پیش

درخت وبرگ برآید ز خاک این گوید

خواجه هرچه کاری و تورا همان بروید

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش

ما در ترکی ضرب المثلی داریم که می گوید: 
هر نه تؤکْسَن آشووا اوْ گَلَرْ قاشِّقووا
ترجمه:

 هر چه در آشَت بریزی (در وقت خوردن) همان  به قاشقت خواهد آمد. 
شعر: 
هر چه را در آش ریزی بی گمان
چون خوری در قاشقت آید همان
شعر از (علی باقری) 

٧٢١,٦٨٠
طلایی
٦٠٧
نقره‌ای
١٥,٧٨٩
برنزی
٨,٥٥٢
تاریخ
٥ ماه پیش

هيچ گندم، كاری و جو بر دهد؟
ديده‌ای اسبی كه كره‌خر دهد؟

١٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٥ ماه پیش

این بهترین بیت بود به نظرم.

-
١ ماه پیش
از مکافات عمل غافل مشو/گندم از گندم بروید جو ز جو
٢,٥١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
١٨
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما