پرسش خود را بپرسید

یک بیت شعر برای "هر چی بکاری همونو بر میداری "

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٤٥

کسی میتونه یک بیت شعر برای  موضوع 

"هر چی بکاری همونو بر میداری "

مثال بزنه ؟

٢,٢٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٧٠

١٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هرچه کنی به خود کنی

گر همه نیک و بد کنی

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو

(لسان الغیب حافظ شیرازی)

من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

(لسان الغیب حافظ شیرازی)

١,٨١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٧
برنزی
٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش

دهقان سال‌خورده، چه خوش گفت با پسر

کای نورِ چشمِ من! به‌جز از کِشته، نَدرَوی

 

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

تاریخ
١٤ ساعت پیش

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو زجو سعدی گو بشتاب تو بکجا میدوی بذری که پاشی همان بدروی خودم مهرآشیان

٢٦,١٧٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٢٠٣
برنزی
٢١٨
تاریخ
٢ هفته پیش

هر چه بکاری تو، همان بدروی.

هر چه را که تو بکاری، همان را برداشت خواهی کرد. اگر نیکی بکاری ، نیکی برداشت می کنی و بر عکس.

گندم از گندم بروید ، جو زجو

تاریخ
٢ هفته پیش

هر چه بکاری تو، همان بدروی.

هر چه را که تو بکاری، همان را برداشت خواهی کرد. اگر نیکی بکاری ، نیکی برداشت می کنی و بر عکس.

گندم از گندم بروید ، جو ز جو

تاریخ
٢ هفته پیش

هر چه کنی کشت همان بدروی 

کار بد و نیک چو کوه صداست  

٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش

که مرد ارچه بر ساحل است، ای رفیق

نیاساید و دوستانش غریق

من از بینوایی نیم روی زرد

غم بینوایان رخم زرد کرد

نخواهد که بیند خردمند، ریش

نه بر عضو مردم، نه بر عضو خویش

یکی اول از تندرستان منم

که ریشی ببینم بلرزد تنم

منغص بود عیش آن تندرست

که باشد به پهلوی بیمار سست

چو بینم که درویش مسکین نخورد

به کام اندرم لقمه زهر است و درد

یکی را به زندان درش دوستان

کجا ماندش عیش در بوستان؟

تاریخ
١ ماه پیش

مردان خدا پرده پندار دریدند  

یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

هر دست که دادند از آن دست گرفتند

هر نکته که گفتند ' همان نکته  شنیدند

تاریخ
١ ماه پیش

هر چه کِشتی به ید حور و غلمان روح در بَرّ و البِحار ِ وجودت همان نمایی به داس ِ دل مکتوم خود درو، در لیل و النهار شعورت

تاریخ
١ ماه پیش

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

تاریخ
١ ماه پیش

دو بیت از حقیر   تقدیم به عزیزان ادب دوست:

اگر گُل کاشتند از حُسن ،  خوبان

  دِرو   هرگز     بجز   احسان  نکردند

 تو هم   دل  را  بکار اینجاکه سودی

به غیر از این    کشاورزان   نکردند

تاریخ
٢ ماه پیش

آفرین. . زیبا بود

-
٢ ماه پیش

این جهان کوهست و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا»

١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش
هرکسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت هرکسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت

هر دست که دادند از آن دست گرفتند هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

آیه:

1.ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها

2. کل نفس بما کسبت رهینه

3. کل امرئ  بما کسب رهین

4. ولاتزر وازرة وزر اخری

5. وان لیس للانسان الاماسعی و ان سعیه سوف یری

تاریخ
٢ ماه پیش

درخت وبرگ برآید ز خاک این گوید

خواجه هرچه کاری و تورا همان بروید

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

ما در ترکی ضرب المثلی داریم که می گوید: 
هر نه تؤکْسَن آشووا اوْ گَلَرْ قاشِّقووا
ترجمه:

 هر چه در آشَت بریزی (در وقت خوردن) همان  به قاشقت خواهد آمد. 
شعر: 
هر چه را در آش ریزی بی گمان
چون خوری در قاشقت آید همان
شعر از (علی باقری) 

٦٠٤,٨٢٣
طلایی
٢٦٨
نقره‌ای
١٥,٢٨٧
برنزی
٨,٢٨٧
تاریخ
٢ ماه پیش

هيچ گندم، كاری و جو بر دهد؟
ديده‌ای اسبی كه كره‌خر دهد؟

١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش
از مکافات عمل غافل مشو/گندم از گندم بروید جو ز جو
١,٩٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٦
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما