پرسش خود را بپرسید

کدوم بیت ردیف نداره

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٩١

کدام بيت رديف ندارد؟ 

١٠ %

مرا مادرم نام، مرگ تو کرد / زمانه مرا پتک ترک تو کرد

٣ پاسخ
٩٠ %

هر نفس آواي عشق مي رسد از چپ و راست / ما به فلک مي رويم، عزم تماشا که راست

٢٧ پاسخ
٠ %

مشنو اي دوست که غير از تو مرا ياري هست / يا شب و روز به جز فکر توام کاري هست

٠ %

پياده نديدي که جنگ آورد / سر سرکشان زير سنگ آورد

٢,٩٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٧٨

٣٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گزینه دوم راست وراست  مختلف المعانی است پس  جناس تام است  

١٢,٥٦٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش

بهتر است جناس مرکب بگیریم.
راست اولی در گعنی جهت است و در راست دوم ، را حرف اضافه برای و ست مخفف فعل است می باشد.
با احترام

پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ روز پیش

گزینه دو م درست است 

١٠٣,٦٦٩
طلایی
١٢١
نقره‌ای
٢٣٧
برنزی
٣١٠
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥٧
برنزی
٦١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٠٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٨,٧٧١
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٨١
برنزی
٣٠٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه ۲ / هر نفس آوای عشق می‌رسد از چپ و راست

تاریخ
١ ماه پیش

گزین ۴ صحیح است چون  حرف روی قافیه میشه حرف شروع قافیه و ردیف بیشتر در غزل کاربرد دارد نه مثنوی 

سنگاورد و جنگاورد هم قافیه هستند و در باقی ابیات حرف روی وارد قافیه نمیشود .

٥٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٠٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٣٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

در# راست و چپ و# راست جناس تام دارند برای همین امکان ردیف مطرح نیست

٢٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١١,٤٠٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٨
برنزی
٨٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

١٠٠ % هر نفس آوای عشق می رسد از چپ و راست / ما به فلک می رویم، عزم تماشا که راست راست مصراع دوم «را است» می باشد و با راست مصراع اول یک الف تفاوت دارد و معنایش هم متفاوت هست

تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٦٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش

سلام . پاسخ گزینه ۳ می باشد. زیرا در مصراع اول چپ و راست به منظور جهت است. ولی در مصراع دوم به معنی" را است" می باشد.

١,٩٩٩
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١,٤٧٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦
تاریخ
٢ ماه پیش

به این خاطر که«راست»در آخر مصراع اول همون کلمه ی معمولی جهت راسته ولی راست در آخر مصراع دوم دو کلمه «را است» هستش.
پس با همدیگه ردیف نیستن.

-
٢ ماه پیش

پاسخ شما