دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,١٨٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠٥
لایک
لایک
١,٣٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٧٣
رتبه
رتبه در بپرس
٩٥٣
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

خامی خوش خیالی سادگی ساده لوحی

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

ساده لوحانه با خوش خیالی از روی سادگی

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

ساده ساده لوح خوش خیال

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

جایگاه ارجمند جایگاه پراحترم جایگاه احترام آمیز

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

ارجمند آبرومند احترام آمیز پُراحترام پرارج و قُرب

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
What a relief to step out on terra firma again!
دیدگاه
٠

چه آرامشی داشتیم که دوباره روی خشکی پا می گذاشتیم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
It was good to get back on terra firma again after that awful sea crossing.
دیدگاه
١

پس از آن سفر وحشتناک دریایی، خوشحال بودیم که دوباره پایمان را بر خشکی می گذاشتیم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
We were glad to be back on terra firma.
دیدگاه
٠

از این که دوباره پایمان به خشکی رسید، خوشحال بودیم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
He also knows that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad's threat wipe Israel off the map is bombast.
دیدگاه
٠

او همچنین می داند که تهدید رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، مبنی بر پاک کردن اسراییل از روی نقشه، گزافه گویی است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
There was a representation of the devil carrying off the wicked to Hades.
دیدگاه
٠

نشانی از اهرمن بود که انسانهای پست را به جهنم ( سرزمین مردگان ) می برد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٠ رأی
٤ پاسخ
١٩٧ بازدید

سلام دوستان  این اصطلاح توی فارسی معادلی داره؟ My mother was all over me like a blanket. منظورش اینه که  مادرش نظارت شدیدی روی زندگیش داره و توی کاراش دخالت می‌کنه.

٢ هفته پیش
١ رأی

چتر انداخته رو سرم. سایه اش رو زندگی ام افتاده. چسبیده به زندگی ام. مثل سایه دنبالمه . چهارچشمی مراقبمه.

٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٢٣ پاسخ
١,٣٦٤ بازدید

کسی میتونه یک بیت شعر برای  موضوع  "هر چی بکاری همونو بر میداری " مثال بزنه ؟

٤ ماه پیش
٣ رأی

آنکه باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد!

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١٨ پاسخ
٦٦٥ بازدید
٣ رأی

به دیگران گوش فراده و کمتر سخن بگو.

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٣٥٤ بازدید

معنای جمله ی  در مقابل "لئیمی ، کریمی کردن "   

٧ ماه پیش
١ رأی

در برابر خسیسی و تنگ نظری،. بخشش و گشاده دستی کردن 

٧ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١١ پاسخ
٤٨٩ بازدید

معنی کلمه "ورطه"  در مصرع  " خواست کزان ورطه قدم درکشد"

٧ ماه پیش
رأی

زمینه، حوزه، موضوع 

٧ ماه پیش