hade

/ˈheɪd//həd/

معنی: میل، کجی، شیب تمام، تمایل پیدا کردن
معانی دیگر: (زمین شناسی - زاویه ی بین کف گسله یا رگه و خط عمود بر آن) گسله شیب، گسل شیب
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. One day they dwelt in Hades, the next in Olympus, always together.
[ترجمه ترگمان]یک روز در جهنم زندگی می کردند، همسایه بغلی، همیشه با هم
[ترجمه گوگل]یک روز آنها در هیدس، بعدی در المپیک، همیشه با هم زندگی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They took this descent into Hades as casually as she would go down a flight of stairs.
[ترجمه ترگمان]هر چه زودتر از پله ها پایین می رفت و از پله ها پایین می رفت
[ترجمه گوگل]آنها به طور معمول به این حادثه می رفتند، زیرا او می توانست پروازی از پله ها را انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But when Hades, with help from Zeus, comes for Kore, then at last Demeter resists.
[ترجمه ترگمان]اما وقتی حادث، با کمک from، به دنبال Kore - و پس از آن Demeter last مقاومت می کند
[ترجمه گوگل]اما زمانی که هیدز، با کمک زئوس، برای کره می آید، در نهایت Demeter مقاومت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But when Hades rapes Persephone something different happens.
[ترجمه ترگمان]اما وقتی که Hades تجاوز می کند، اتفاق دیگری رخ می دهد
[ترجمه گوگل]اما زمانی که تجاوز Hades Persephone اتفاق می افتد چیزی متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Upon arrival, he was welcomed to Hades and the host promptly set the temperature gauge at 110 degrees.
[ترجمه ترگمان]پس از رسیدن به او، او به حادث خوشامد گفت و میزبان فورا درجه حرارت را در ۱۱۰ درجه تنظیم کرد
[ترجمه گوگل]پس از ورود، او به Hades استقبال شد و میزبان به سرعت درجه حرارت را در 110 درجه تنظیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Who in the name of Hades wants to play cards with his daughter?
[ترجمه ترگمان]چه کسی به نام حادث می خواهد با دخترش بازی کند؟
[ترجمه گوگل]چه کسی به نام هیدس می خواهد با دخترش کارت بازی کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Tarim's Hade thin - sand reservoir which is named margin reservoir is a double - layer, super - deep, super - thin, super - low - abundance reservoir.
[ترجمه ترگمان]مخزن thin - sand Tarim که به نام مخزن حاشیه نامیده می شود، یک مخزن مضاعف، فوق العاده بلند، بسیار کم و بسیار کم است
[ترجمه گوگل]مخزن نازک شن و ماسه Tarim که مخزن حاشیه ای نامیده می شود مخزن دو لایه، فوق العاده عمیق، فوق العاده نازک و فوق العاده کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The company hade find a purchaser for its warehouse.
[ترجمه ترگمان]The خریدار یک خریدار برای انبار آن پیدا می کند
[ترجمه گوگل]این شرکت یک خریدار را برای انبار خود پیدا کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Subjects also hade mild depression and syndrome distress.
[ترجمه ترگمان]هم چنین افراد دچار افسردگی خفیف و ناراحتی سندروم می شوند
[ترجمه گوگل]افراد دارای افسردگی خفیف و ناراحتی سندروم نیز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Many years of production practice hade revealed some problems with the original sublevel caving system in the southern mineralized zone of Fengshan Copper Mine.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از سال ها تمرین تولید، برخی مشکلات را با سیستم حفاری sublevel اصلی در منطقه mineralized southern در معدن مس Fengshan نشان داد
[ترجمه گوگل]بسیاری از سالهای تولید، برخی از مشکلات را با سیستم فرعی زیرسطحی کوهستانی در منطقه معدنی جنوبی معدن مس فنگان نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Let us cross over the river and sit in the hade of the trees.
[ترجمه ترگمان]بیا از رودخانه رد شویم و در وسط درخت ها بنشینیم
[ترجمه گوگل]اجازه دهید ما را از طریق رودخانه عبور و نشستن در حاشیه درختان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. They rested on their oars, and Medea kneeling prayed to the hounds of Hades to come and destroy him.
[ترجمه ترگمان]به پارو بهای خود تکیه دادند و در حالی که زانو زده بودند به سوی سگ های دوزخ که نزدیک آمدن و نابود کردن او بودند زانو زده بودند
[ترجمه گوگل]آنها بر روی میله های خود استراحت دادند، و Medea به زانو زدن دعا کرد تا اسبهای هادس برای آمدن و نابود کردن او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. There was a representation of the devil carrying off the wicked to Hades.
[ترجمه ترگمان]نمایش شیطان لعنت بر شیطان لعنت بر شیطان لعنت بر شیطان
[ترجمه گوگل]نماینده ای از شیطان بود که خدایان را به هادس حمل می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The enterprising walker could reach Cape Matapan and look for the cave entrance to Hades.
[ترجمه ترگمان]The متهور هم می توانستند به کیپ ورد برسند و به دنبال ورودی غار به حادث بگردند
[ترجمه گوگل]واکر ذهنی می تواند به کیپ ماتان برسد و به ورود غار به هید نگاه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. However, those who passed through the entrance gates where Hades stood might never return to the mortal world.
[ترجمه ترگمان]با این حال، آن هایی که از دروازه ورودی گذشتند، جایی که حادث ایستاد، ممکن بود هیچ وقت به دنیای فانی برگردد
[ترجمه گوگل]با این حال، کسانی که از طریق دروازه های ورودی که در آن هاد ایستاده اند، ممکن است هرگز به جهان مرگبار بازگردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

میل (اسم)
stomach, addiction, bar, desire, liking, tendency, will, shaft, propensity, leaning, goodwill, penchant, relish, axle, rod, bent, vocation, inclining, predilection, zest, hade, milestone, predisposition, proclivity

کجی (اسم)
obliquity, deformation, leaning, skew, curvature, slant, slope, list, crook, tilt, clubfoot, inflection, flection, hade

شیب تمام (اسم)
hade

تمایل پیدا کردن (فعل)
hade

تخصصی

[ریاضیات] زاویه انحراف از قائم
[نفت] کج شدن

به انگلیسی

• (mining) incline from a vertical position (of a fault or vein)

معنی یا پیشنهاد شما