دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٢٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٣٨٠
لایک
لایک
٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١,٤٦٩
رتبه
رتبه در بپرس
٦٨
لایک
لایک
١٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١

برخی از واژه ها در زبان فارسی به دو صورت تلفظ می شوند که هر دو صورت صحیح است . به این قبیل کلمات دو تلفظی می گویند. مثال: باغِبان، باغبان اُستْوار، ...

دیدگاه
٠

گاهی برای نوشتن برخی از عبارتها و جملات از حروفی که مختصر آنها استفاده می شود. که به آنها نشانه ی اختصاری می گویند. مثال : ( ص ) : صلواةالله علیه ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

به کلماتی می گویند که به یک صورت تلفِّظ و خوانده می شوند اما شکل نوشتاری آنها کاملا با هم متفاوت است. تلفظ آنها یکی است ولی املا و معنی آنها فرق دار ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

کلماتی که املای یکسانی دارند ، اما به لحاظ تلفظ و معنی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. مثال: قُمری ، قَمَری حَسَن ، حُسن شِکر ، شُکر

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٢

اصطلاحی کنایه ای ، برای بیان حال شخص تنبل. یعنی از فرط تنبلی از چهارشنبه ، تعطیلی آخر هفته را آغاز می کند.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید

کدام علت اجتماعی و  در  کدام طبقه از جامعه    سبب پیدایش عیاران و پهلوانان در داستان سمک عیار  شد؟!

٢ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٢٤١ بازدید

کلمه‌ای ۹ حرفی به معنای حکومت قدرتمندی که در رأس آن پادشاهی قرار دارد و بر مملکت و نواحی مختلف حکمرانی می‌کند شامل چند حروف متمایز از حروف الفبای فارسی است

٢ ماه پیش
١ رأی

درود بر شما امپراتوری

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٩٤ بازدید

معنی کلمه تفرجگاه

٢ ماه پیش
١ رأی

در اینجا گاه پسوند مکان است. گردشگاه ، محل گشت و گزار و تفریح

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩٢ بازدید

باسلام سوالی ددارم مبنی براینکه 4چهارسیرزمین معادل چند مترمربع می باشد؟نوعی عرف قدیمی درحساب و کتاب خرید وفروش   املاک زمین کشاورزی برمبنای مترمربع می باشد؟کاربران گرانقدری که دراینباره اطلاعات کافی لازم رادارند لطفاپاسخ لازم راعنایت فرمایندسپاسگزارم

٢ ماه پیش
٠ رأی

 ببخشید ، 4 سیر 40 متر مربع

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩٢ بازدید

باسلام سوالی ددارم مبنی براینکه 4چهارسیرزمین معادل چند مترمربع می باشد؟نوعی عرف قدیمی درحساب و کتاب خرید وفروش   املاک زمین کشاورزی برمبنای مترمربع می باشد؟کاربران گرانقدری که دراینباره اطلاعات کافی لازم رادارند لطفاپاسخ لازم راعنایت فرمایندسپاسگزارم

٢ ماه پیش
٠ رأی

درود  سیر واژه ای برای وزن است ، که معادل آن در کاشت و داشت  محصول  به متر و کیلومتر تبدیل می شود. مقدار زمینی که ظرفیت پذیرش ده سیر بذر و بار آمدن آن را داشته باشد مساحت متوسط آن 100 متر مربع است هر سیر حدودا 10 متر است. یک سیر  معادل ۱۰ متر مربع است.

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩٢ بازدید

باسلام سوالی ددارم مبنی براینکه 4چهارسیرزمین معادل چند مترمربع می باشد؟نوعی عرف قدیمی درحساب و کتاب خرید وفروش   املاک زمین کشاورزی برمبنای مترمربع می باشد؟کاربران گرانقدری که دراینباره اطلاعات کافی لازم رادارند لطفاپاسخ لازم راعنایت فرمایندسپاسگزارم

٢ ماه پیش
٠ رأی

۴ سیر  ۴۰۰ متر مربع است.

٢ ماه پیش