پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه تفرجگاه

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٩٤

معنی کلمه تفرجگاه

٣٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی این واژه در آبادیس از پیش‌تر نوشته شده:

مترادف تفرجگاه: تفریحگاه، تماشاگاه، گردشگاه، نزهتگاه

برابر پارسی: گردشگاه

معنی انگلیسی:

place for recreation, promenade, public walk

٣٥,٦٧٥
طلایی
١١
نقره‌ای
٨٣
برنزی
١٩٦
تاریخ
٢ ماه پیش

من همان معنی واژه عربی را عمدا مینویسم تا برتری پارسی شاخص باشد محل گدایی و برآورده شدن. نیاز مانند جلو مصلاها و امامزاده ها را هم میتوان تفرجگاه نامید که اینگونه انشا در ادبیات قدیم مثل مرزبان نامه وکلیله ودمنه وتاریخ بیهق ابن فندق نه تاریخ ذیقیمت. ابوالفضل بیهقی که نامش تاریخ بیهقی است نه بیهق

تفرجگاه: گردشگاه ، نزهتگاه جایی که محل گردش و گشت و گذار است

تاریخ
٢ ماه پیش

فرج بمعنی سوراخ وروزنه یک کلمه معربه وعربی نیست واز کلمه poreage      بمعنی سوراخ معرب شده گاه هم زمان است که جای کان را گرفته درکل یعنی محل  دیدن بیرون...معدن بیرون رفتن 

تاریخ
٢ ماه پیش

محل تفرج،مکان گشت و تفریح

٣,٨٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٤
برنزی
٨٢
تاریخ
٢ ماه پیش

گشایشگاه  درست آن است تفرج گاه   یک واژه  من درآوردی است  از ترکیب عربی با فارسی  تفرج به معنی  

٢٦,٣٤٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١٨
برنزی
٢٢١
تاریخ
٢ ماه پیش

در اینجا گاه پسوند مکان است.

گردشگاه ، محل گشت و گزار و تفریح

١,٩٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش

از ریشه فرج(گشایش)است  

،تفرج گاه   مکان گشایش است،جایی که بتوان گره از کار دل باز کرد،جایی که بتوان  غمها  رو   از یاد برد

١٢,٥٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما