پرسش خود را بپرسید

نحوه تلفظ به همراه معنی واژه《توأمان》

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٣٩٥

نحوه تلفظ به همراه معنی واژه《توأمان》رو میخواستم

سپاس گذارم

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Tow aman  تلفظ بصورت فینگلیش

تاریخ
١ ماه پیش

به معنی دو موضوع همراه با هم است. دوقلو

تاریخ
٢ ماه پیش

بر وزن شوکران و دختران

تاریخ
٢ ماه پیش

دیدگاه سوم فیلسوفان معتقد بر این هستند که هم فرد اصالت دارد و هم جامعه . معتقدند که اگرچه افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار میگیرند اما هیچوقت قدرت اختیار و اراده خود را از دست نمی دهند و توانایی تاثیر گذاری بر جامعه دارند. و همچنین معتقدندکه جامعه صرفا از افراد تشکیل نشده بلکه با گردهم آمدن و زندگی مشترک آنها با یکدیگر ، یک روح جمعی در جامعه شکل گرفته که میتواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد . به این دیدگاه فلسفی که هم به فرد و هم به جامعه اعتقاد دارد ، توامان میگویند.

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

درود

Tavaman 

توام با «ان»تثنیه یا دوتایی،،دو همراه ،دو همزاد،

برج جوزا یا دو پیکر که برابر خرداد ماه است

٧,٣٧٣
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩٢
برنزی
٥٣
تاریخ
٢ ماه پیش

مترادف کلمه تواءم هست به معنی همراه یا با 

تلفظ :تواَمان

٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما