پرسش خود را بپرسید

نحوه تلفظ به همراه معنی واژه《توأمان》

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٣,٦٥٦

نحوه تلفظ به همراه معنی واژه《توأمان》رو میخواستم

سپاس گذارم

٣٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اگر بصورت فینگلیش بخوایم بنویسیم و بخونیم Towaman میشه؛ بدین معنی که دو مورد مجزا بصورت درهم و آمیخته  

٣٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٣
تاریخ
٣ ماه پیش

Tow aman  تلفظ بصورت فینگلیش

تاریخ
٦ ماه پیش

به معنی دو موضوع همراه با هم است. دوقلو

تاریخ
٦ ماه پیش

بر وزن شوکران و دختران

تاریخ
٦ ماه پیش

دیدگاه سوم فیلسوفان معتقد بر این هستند که هم فرد اصالت دارد و هم جامعه . معتقدند که اگرچه افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار میگیرند اما هیچوقت قدرت اختیار و اراده خود را از دست نمی دهند و توانایی تاثیر گذاری بر جامعه دارند. و همچنین معتقدندکه جامعه صرفا از افراد تشکیل نشده بلکه با گردهم آمدن و زندگی مشترک آنها با یکدیگر ، یک روح جمعی در جامعه شکل گرفته که میتواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد . به این دیدگاه فلسفی که هم به فرد و هم به جامعه اعتقاد دارد ، توامان میگویند.

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

درود

Tavaman 

توام با «ان»تثنیه یا دوتایی،،دو همراه ،دو همزاد،

برج جوزا یا دو پیکر که برابر خرداد ماه است

١٥,٣٢٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٧ ماه پیش

مترادف کلمه تواءم هست به معنی همراه یا با 

تلفظ :تواَمان

٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما