پرسش خود را بپرسید

بیت فاقد غلط املایی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٣٣

کدام بیت فاقد غلط املایی است؟ 

٨٥ %

در هر تنی از غضب غریو است هر آدمی آشناي دیو است

٦ پاسخ
١٤ %

سزد گر عیسی اندر بیت مأمور کند تسبیح از این ابیات غرّا

١ پاسخ
٠ %

غریب گرچه به دارالسلام گیرد جاي بود نتیجه غربت همه عذاب علیم

٠ %

هر که امروز نبیند اثر قدرت او قالب آن است که فرداش نبیند دیدار

٣٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٠

علیم درست نیست الیم درسته
عذاب الیم یعنی عذاب دردناک

-
١ ماه پیش

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١٢,٤٦٢
طلایی
٦٨
نقره‌ای
٨٩٥
برنزی
٩٥٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

(غالب) ان است که فرداش نبیند...

٨,٢٦٩
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٤٣
برنزی
٩٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما